Zbliża się 50-lecie istnienia Karkonoskiego Parku Narodowego. Z tej okazji organizowane są cztery konkursy dla młodzieży szkolnej.

Konkurs literacki  pt. „O czym szumią karkonoskie lasy?” ma zachęcać do aktywności literackiej. Uczestnik konkursu powinien dostarczyć maksymalnie 3 wiersze lub 2 opowiadania. Prace należy złożyć osobiście lub pocztą na adres: Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej KPN, ul. Okrzei 28, 58 – 580 Szklarska Poręba, z dopiskiem „Konkurs literacki” do 15 maja 2009 r.

Konkurs fotograficzny pt. "Skarby Karkonoszy w czterech porach roku" przeprowadzany jest bez podziału na kategorie wiekowe. Uczestnik konkursu powinien dostarczyć maksymalnie 4 zdjęcia przedstawiające przyrodę Karkonoszy. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: KCEE ul. Okrzei 28, 58 – 580 Szklarska Poręba, z dopiskiem “Konkurs fotograficzny” do 30 kwietnia 2009 r.

Konkurs wiedzy przyrodniczej pt. „Chrońmy przyrodę Karkonoszy” przebiega w trzech etapach: szkolnym (ta część konkursu składa się dwóch części: praktycznej i teoretycznej), rejonowym (przebiegający w wytypowanych przez DODN szkołach, które pełnić będą funkcję okręgowych ośrodków koordynujących) i wojewódzkim (jest to finał przebiegający w Karkonoskim Parku Narodowym).

W czwartym konkursie pt. "Karkonosze dawniej i dziś". startują zespoły złożone z  nauczyciela i grupy dzieci (klasa, kółko zainteresowań itp.). Nauczyciele przygotują autorski program edukacyjny obejmujący wszystkie działania realizowane w ramach konkursu, np. wywiady. Dzieci powinny przeprowadzić wywiady ze starszymi osobami by dowiedzieć się m.in. jak zmieniała się przyroda w ich najbliższej okolicy na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat Zebrane informacje dzieci  powinny opisać w formie artykułu lub kroniki prezentującej materiały. 

Fot. Wikipedia
Źródło: www.kpnmab.pl

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię