Polskie Biuro Regionalnego Centrum Środowiskowego na Europę Środkową i Wschodnią realizują nowy program edukacji ekologicznej pod tytułem ?Klasa z Klimatem?. Program obejmuje zagadnienia związane ze zmianami klimatu w kontekście wykorzystania energii.

Prezentuje nie tylko najnowsze badania dotyczące problemu zmian klimatycznych, omawia także możliwości rozwiązań technologicznych, ekonomicznych i systemowych. „Klasa z Klimatem” jest kontynuacją naszego udanego projektu „Kioto w Domu”, skierowaną do nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Program jest tak zaprojektowany, aby udostępnić nauczycielom najnowszą wiedzę z zakresu zapobiegania zmianom klimatycznym dzięki wdrażaniu zasad efektywności energetycznej oraz metod edukacji klimatyczno – energetycznej. Ponadto koordynatorzy programu przeprowadzą warsztaty z zakresu wykorzystania nowych mediów w edukacji, w tym wykorzystania portali społecznościowych.
 
W pierwszej części programu, która będzie realizowana w czerwcu 2011 mamy zamiar przeszkolić 120 nauczycieli – trenerów programu. Trenerzy otrzymają międzynarodowy certyfikat (wystawiony przez REC) potwierdzający odbycie warsztatów, oraz dostęp do platformy e-learning, na której znajdą się moduły poszerzające prezentowane zagadnienia.

Po ukończeniu szkolenia e-learningowego trenerzy otrzymają zaawansowany certyfikat, potwierdzający uzyskane umiejętności.

W drugiej części programu, realizowanej w roku szkolnym 2011/2012 zadaniem Trenerów programu będzie przeszkolenie zaprzyjaźnionych nauczycieli do pracy z młodzieżą. Za przeprowadzenie takiego szkolenia Polskie Biuro REC wypłaci Trenerom wynagrodzenie.

Nauczyciele Programu Klasa z Klimatem także otrzymają dostęp do szkolenia e-learning oraz po jego ukończeniu prestiżowy certyfikat.

Po zakończeniu szkoleń Nauczyciele programu będą mieli za zadanie przeprowadzić w szkołach lekcje dotyczące zagadnień klimatu i energii oraz szereg zajęć we współpracy z uczniami takich jak: kręcenie krótkich filmów, prowadzenie blogów, czy akcje na serwisach społecznościowych. Najbardziej aktywne klasy otrzymają tytuł Klasy z Klimatem, a jeżeli szkoła spełni kilka warunków będzie mogła się ubiegać o tytuł Szkoły z Klimatem.

Ponadto wszyscy uczestnicy programu otrzymają dostęp do nowoczesnego oprogramowania pomagającego optymalizować zużycie energii oraz do informacji agencyjnych na portalu Ziemia na Rozdrożu.

Jako podsumowanie projektu zostanie zorganizowana ogólnopolska konferencja dla szkół zaangażowanych w Projekt Klasa z Klimatem, która będzie okazją do wręczenia prestiżowych nagród oraz umożliwi nawiązanie kontaktów ze specjalistami.

Projekt jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Źródło: www.klasazklimatem.pl

Po zakończeniu szkoleń Nauczyciele programu będą mieli za zadanie przeprowadzić w szkołach lekcje dotyczące zagadnień klimatu i energii. / Fot. www.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię