Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach działań promocyjno-informacyjnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza konkurs pn. ?Eurofilmowanie? dla uczniów szkół średnich oraz studentów uczelni wyższych z terenu województwa śląskiego.

Celem konkursu jest wypromowanie w ten sposób inwestycji w zakresie ochrony środowiska zrealizowanych w województwie śląskim dzięki środkom POIiŚ.
Uczestnicy tej rywalizacji powinni w terminie do 31 maja nadesłać na adres pocztowy lub internetowy WFOŚiGW ([email protected]) spot promocyjny do 2 minut.

Praca konkursowa musi być tematycznie związana ze środowiskiem i powiązaną z nim infrastrukturą, uwzględniając zmiany jakie zaszły lub powinny zajść w otoczeniu uczniów i studentów, dzięki wykorzystaniu na poprawę stanu środowiska środków- największego w historii Europy programu pomocowego pn. „Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko”.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2011 roku. Jury oceniać będzie trafność wyboru tematu, pomysłowość, walory artystyczne i treść.
Laureatom przyznane zostaną nagrody rzeczowe laptop, ipaid i oprogramowanie graficzne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię