Ministerstwo Środowiska organizuje konkurs na najlepsze hasło promujące Europejską Sieć Ekologiczną Natura 2000.

Natura 2000 jest systemem ochrony zagrożonych składników różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego, wdrażanym od 1992 r. w sposób spójny pod względem metodycznym i organizacyjnym na terytorium wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. 

Propozycje hasła (maksymalnie dwie wraz z dołączonym oświadczeniem o pełni praw autorskich do haseł) należy nadsyłać do 30 czerwca 2008 r. na adres e-mail: [email protected] lub adres pocztowy: Ministerstwo Środowiska, Departament Edukacji i Komunikacji Społecznej, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa z dopiskiem „KONKURS” . Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 7 lipca 2008 r. na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska. Nagrodą główną jest aparat fotograficzny.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie: http://ww.mos.gov.pl/edu/download/080528_150803_undefined_Regulamin_konkursu_N2.doc .

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię