Stowarzyszenie ?Eko-Edukacja? oraz Stowarzyszenie Ekologiczne ?Eko-Unia? z Wrocławia zapraszają 26 oraz 27 kwietnia na dwa jednodniowe szkolenia dla nauczycieli w Krakowie organizowane w ramach ogólnopolskiego projektu pn. ?Mniej odpadów? ? TAK!?.

Podczas kilkuletnich działań w zakresie edukacji ekologicznej realizowanych wspólnie z nauczycielami z dolnośląskich szkół, Stowarzyszenie "Eko-Edukacja"  otrzymało wyraźne informacje, iż w programie kształcenia ciągle jest zapotrzebowanie na profesjonalne materiały szkoleniowe z zakresu rozwoju zrównoważonego. Dlatego zdecydowało się na zebranie w jednym pakiecie aktualnych zagadnień z zakresu edukacji ekologicznej, wybierając cztery ważne i aktualne zagadnienia takie, jak: gospodarka odpadami, program europejskiej sieci Natura 2000, zrównoważona konsumpcja i zdrowy styl życia, oraz odnawialne źródła energii (OZE) i zmiany klimatyczne. W ramach projektu powstał podręcznik szkoleniowy pn. Mniej odpadów? – TAK! z konspektami zajęć dla nauczycieli szkół różnego typu.

W ramach pomocy dydaktycznych dla szkół powstał także film animowany o tematyce promującej zasady zrównoważonego rozwoju oraz wystawa dla szkół w formie 7 rodzajów plansz edukacyjnych na temat gospodarki odpadami. Wszystkie te materiały nauczyciele mogą otrzymać nieodpłatnie, biorąc udział w naszych szkoleniach, które zostaną zrealizowane na terenie całej Polski.

26 oraz 27 kwietnia w Hotelu CHOPIN przy ul. Przy Rondzie 2 w Krakowie odbędą się dwa nieodpłatne jednodniowe szkolenia dla nauczycieli, po których ukończeniu wydawany jest certyfikat.

Warunki uczestnictwa:
1) Zgłoszenia (w załączeniu obowiązująca karta uczestnictwa) z określonym terminem szkolenia należy przesyłać do 12 kwietnia wyłącznie mailem na adres: [email protected] bądź faksem na numer 071/793 79 64.  
2) Ilość miejsc jest ograniczona! Wysłanie zgłoszenia nie oznacza zakwalifikowania na szkolenie. Organizatorzy będą wysyłać potwierdzenia zakwalifikowania się na szkolenie. Szkolenia są jednodniowe, nieodpłatne. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu na szkolenie.
 3) Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie: 693-509-565 lub mailem – zapytania należy kierować na adres: [email protected] .
 

Jednym z poruszanych na szkoleniach zagadnień są odnawialne źródła energii. / Fot. Martin Boost, www.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię