Dziękujemy udział w naszym konkursie wiedzy o lesie. Poniżej podajemy listę szczęśliwców, którzy wygrali filmy edukacyjne oraz prawidłowe odpowiedzi. Dziękujemy wszystkim za udział w naszym konkursie!

Oto lista zwycięzców:
  1. Beata Mocek
  2. Agnieszka Boruc
  3. Paulina Rathke
  4. Monika Dudzińska
  5. Piotr Fedorowicz

Gratulujemy! Po skompletowaniu wszystkich adresów, rozpoczniemy wysyłkę nagród.

Pytania:

1. Z jakich warstw składa się las?
2. Czego nie można robić w lesie? – wymień 5 przykładów zachowań, które szkodzą lasom
3. Co to jest drzewo doborowe?
4. Ile jest Leśnych Kompleksów Promocyjnych?
5. Które gatunki drzew panują w polskich lasach?
6. Co to są lasy ochronne?
7. Co oznacza termin „przebudowa drzewostanów”?
8. Dlaczego pozostawia się gałęzie na zrębie?
9. Jaki gatunek drzewa jest najbardziej odporny na zanieczyszczenia powietrza?
10. Który z naszych grzybów jest jednym z najbardziej trujących na świecie?

Odpowiedzi:
Ad. 1. Las składa się z czterech zasadniczych warstw: drzew (drzewostanu), krzewów (podszytu), warstwy zielnej (ziół, bylin, krzewinek), mchów i porostów
Ad. 2. W lesie zabronione jest: – zaśmiecanie lasu, zanieczyszczanie gleby i wód
– niszczenie lub uszkadzanie drzew, krzewów lub innych roślin
– rozkopywanie gruntu, niszczenie grzybów oraz grzybni, rozgarnianie i zbieranie ściółki
– biwakowanie poza miejscami wyznaczonymi
– płoszenie, ściganie, chwytanie i zabijanie dziko żyjących zwierząt
– puszczenie psów luzem
– hałasowanie oraz używanie sygnałów dźwiękowych
– wybieranie jaj i piskląt, niszczenie lęgowisk i gniazd, a także legowisk, nor i mrowisk
– prowadzenie wypasu zwierząt gospodarczych
Ad.3. O drzewie doborowym można powiedzieć, że jest drzewem elitarnym, wybranym spośród drzew odznaczających się najlepszymi cechami jakościowymi i    przyrostowymi, wykorzystywanym do pozyskania zrazów i produkcji szczepów przy zakładaniu plantacji nasiennych oraz do zbioru nasionw celu wyhodowania sadzonek do zakładania plantacji upraw nasiennych.

Ad.4. Utworzono 19 Leśnych Kompleksów Promocyjnych.

Ad.5. Na około 75,6 % powierzchni lasów Polski dominują gatunki iglaste. W polskich lasach panuje sosna zwyczajna.

Ad. 6. Lasy ochronne, to lasy, które ze względu na swoje położenie pełnią funkcje wodochronne, glebochronne, rezerwatowe, uzdrowiskowo-klimatyczne, a także strefy zieleni wysokiej oraz lasy krajobrazowe.

Ad. 7. Przebudowa drzewostanów to zabiegi gospodarcze mające na celu zmianę składu gatunkowego drzewostanu odpowiednio do właściwości siedliska oraz zmianę struktury biologicznej drzwostanu.

Ad. 8. Przy ścince drzew, ich okrzesywaniu i wyróbce sortymentów powstają duże ilości tzw. pozostałości pozrębowych (drobnych gałęzi, igliwia). Powstające w wyniku rozkładu tych pozostałości związki pokarmowe, zasilają poszczególne poziomy mineralne gleby, skąd są pobierane przez systemy korzeniowe roślin.

Ad. 9. Nie ma drzew całkowicie odpornych na zanieczyszczenia powietrza.Najodporniejszymi gatunkami drzew są: sosna czarna, wejmutka, brzoza brodawkowata, osika, olsza szara, klon polny, dąb czerwony, robinia akacjowa, lipa srebrzysta.

Ad. 10. Jednym z najbardziej trujących grzybów na świecie jest muchomor sromotnikowy. Spożycie tego grzyba w ilości zaledwie 50 g grozi człowiekowi śmiercią. Muchomor sromotnikowy jest mylony przez naszych grzybiarzy z pieczarkami, gołąbkiem zielonym lub czubajką kanią.

O nagrodzie

Edukacja przyrodniczo – leśna jest ważnym elementem procesu dydaktyczno – wychowawczego. Szczególną formą jej realizacji jest wycieczka do lasu. Ma ona nie tylko walory poznawcze, ale także daje możliwość kształtowania właściwego stosunku dzieci do przyrody, uwrażliwia na jej piękno. W filmie przestawiono cztery przykłady zielonych lekcji, na jakie zapraszają leśnicy. Bogactwo leśnego ekosystemu i różnorodność występujących w nim zjawisk sprawia, że z wielkim zaangażowaniem i radością dzieci i młodzież mogą las poznawać, obserwować, badać i działać dla jego trwania i rozwoju. Szczególnie dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie takie bliskie spotakanie z lasem, poznawanie go każdym zmysłem jest niezwykłą i niezapomniana przygodą.

Żywa, zielona klasa jest otwarta dla wszystkich i o każdej porze roku. Ścieżki edukacyjne w lesie, izby edukacyjne z ciekawymi ekspozycjami i wiele innych obiektó to miejsca, które leśnicy przygotowali, aby ułatwić nam kontakt z lasem i pomóc zrozumieć prawa rządzące przyrodą.

Uczeń za sprawą filmu:
– nauczy się rozpoznawać drzewa po korze, pączkach i pędach
– pozna zalety korzystania z mapy i kompasu w terenie
– nauczy się analizować strukturę i funkcjonowanie ekosystemów leśnych
– nauczy się prowadzić obserwacje w terenie
– nauczy się rozpoznawać pospolite gatunki roślin i zwierząt

Decyzją MEN środek dydaktyczny zalecany do nauczania: przyrody na poziomie szkoły podstawowej biologii na poziomie gimnazjum oraz liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum w zakresie podstawowym.

Żywa, zielona klasa jest otwarta dla wszystkich i o każdej porze roku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię