Miesięcznik Dzikie Życie to jedyne pismo ekologiczne w Polsce, które odważnie, dociekliwie i bezkompromisowo pezentuje problem ochrony przyrody. Na łamach miesięcznika publikują wybitni naukowcy, przyrodnicy i autorytety świata kultury; przedstawiane są zagadnienia ekologiczne i istotne teksty dotyczące światopoglądu ekologicznego.

W środku znaleźć można:

– artykuł "Wilki na granicy" Sylwii Szczutkowskiej. "Słowacja dzieli z Polską te same wilki, ale już nie odpowiedzialność za właściwe zarządzanie ich populacją" – pisze autorka. W artykule prezentuje sytuację wilków na Słowacji, wpływ odstrzału tych zwierząt na transgraniczne populacje oraz działania na rzecz utworzenia przygranicznej strefy wolnej od polowań;
– artykuł "Wilk na Ukrainie – to wszystko musi się zmienić" Władimira Borejki i Iwana Parnikozy na temat historii eksterminacji wilka w Związku Radzieckim i Ukrainie widzianej oczami ukraińskich obrońców przyrody. Prezentuje ponadto sytuację wilka w mediach ukraińskich, dane dotyczące odstrzału wilków – "Jeśli wierzyć oficjalnym statystykom łowieckim, w wielu obwodach Ukrainy wilki tępione są praktycznie do ostatniego". Szczegółowo omawiają działania podejmowane dla ochrony wilka w ostatnich latach;
– artykuł "Trochę im zazdroszczę" Antoniny Sebesty. Autorka snuje refleksje nad rozprawą "Kultura a natura" i prezentuje jej ponadczasowe przesłanie. Wartość wydanej 100 lat temu pracy zawiera się w tym, że przestrogi o jakich pisał wiek temu Pawlikowski w dużej mierze się sprawdziły i są wciąż aktualne. "Ludzkość nie uniknie ryzyka samozagłady bez poniesienia wyrzeczeń" – przywołuje poglądy Jana Gwalberta.

Czytaj więcej: pracownia.org.pl/aktualnosci,930

Wszystkie artykuły dostępne są w wersji papierowej lub elektronicznej miesięcznika "Dzikie Życie".

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię