21 kwietnia z Hamburga w tournee po Europie wyruszył wyjątkowy pociąg pod nazwą ?Train of Ideas?, aby zaprezentować wizje miast przyszłości. Interaktywna wystawa odwiedzi 17 europejskich miast. Jutro pociąg dotrze do Warszawy.

Po stolicy Szwecji – Sztokholmie, to Hamburg, jako drugie miasto w Europie uzyskał tytuł European Green Capital 2011, przyznawany przez Komisję Europejską za godne naśladowania zaangażowanie w ochronę środowiska i przyrody. Jako ciągle rozwijające się miasto portowe i przemysłowe, Hamburg musiał zmierzyć się z problemami zmian klimatu i wprowadzić wiele projektów mających na celu ochronę środowiska.

Jednym z przykładów proekologicznych rozwiązań jest projekt pt. „Góra energii”. Wcześniej Góra była wysypiskiem toksycznych odpadów, obecnie wykorzystywana jest do pozyskiwania energii ze słońca, wiatru, biomasy i gazów produkowanych przez odpady. Hamburg stworzył „Train of Ideas”, który stanowi swoistą platformę prezentującą modele zrównoważonego rozwoju miast.

Tytuł European Green Capital 2011 przyznawany przez Unię Europejską ma stanowić źródło motywacji dla miast do rozwiązywania lokalnych problemów środowiskowych, jako że 75% gazów cieplarnianych emitowanych jest właśnie przez ogromne aglomeracje. Aby zmniejszyć emisję CO2 i zadbać o ochronę środowiska konieczne jest przede wszystkim efektywne wykorzystywanie energii i rozsądniejsze zużywanie niezbędnych zasobów, z jednoczesnym zrównoważeniem działań obejmujących konsumpcję, transport i biznes. Uzyskanie równowagi w tym zakresie jest indywidualnym wyzwaniem dla każdego z miast. 

Miasta dążąc do otrzymania tytułu European Green Capital 2011 znalazły i wprowadziły wiele ciekawych rozwiązań. Hamburg przykładowo pokazuje, że ekologia i ekonomia mogą iść w parze, stymulując postęp i innowacyjność. Celem miasta położonego nad wodą jest przekształcenie się w czołowy europejski ośrodek w sektorze pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł. Hamburg jest ważnym centrum badań nad klimatem, a dzięki projektom ochrony klimatu osiąga ambitne cele w zmniejszeniu emisji CO2. Kolejne miasta, którym nadany będzie tytuł European Green Capital zostały już wybrane: w 2012 roku otrzyma go hiszpańskie Vitoria-Gasteiz, natomiast w 2013 roku francuskie Nantes.

Wystawa skłaniająca do refleksji i współdziałania
Najważniejszym celem “Train of Ideas” jest odpowiedź na pytanie jak europejskie miasta mogą stać się bardziej przyjazne dla środowiska. Gromadząc ponad 100 projektów wystawa prezentuje rozwiązania o tematyce: „Urbanizacja i życie”, „Mobilność”, „Energia i ochrona klimatu”, „Przyroda a zieleń miejska”, „Ochrona zasobów a biznes” oraz „Konsumpcja”. Założeniem wystawy jest wzbudzenie wśród zwiedzających chęci do współdziałania z mieszkańcami innych europejskich metropolii i dostarczenie inspiracji dla lokalnych projektów.

Na wystawie „Train of Ideas” zaprezentowane zostaną również najlepsze proekologiczne projekty realizowane przez Warszawę. Pierwszym z nich jest tworzenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem. Wdrożenie projektu przez firmę Siemens w konsorcjum z Siemens AG spowodowało m.in. poprawę warunków ruchu transportu publicznego, zapewniło priorytet komunikacji szynowej, uporządkowało ruch komunikacji miejskiej na wybranych do pierwszego obszaru projektu ulicach Warszawy, skróciło czas przejazdu, zapewniło redukcję emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych i poprawiło w znaczący sposób bezpieczeństwo ruchu.

Kolejny projekt, którym może się pochwalić Warszawa to modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków Czajka. Jest to największa inwestycja ekologiczna w Polsce. W jej ramach istniejące urządzenia i procesy technologiczne zostaną zastąpione nowoczesnymi, bardziej wydajnymi i spełniającymi współczesne standardy jakościowe gospodarowania ściekami. Dzięki modernizacji i rozbudowie, a także budowie kolektora pod dnem Wisły, oczyszczalnia zostanie dostosowana do obowiązujących przepisów w zakresie oczyszczania ścieków, zwiększona zostanie przepustowość z obecnych 240 000 m3/d do 435 300 m3/d, a obiekt będzie dodatkowo przyjmować ścieki z centralnej i północnej części lewobrzeżnej Warszawy.

31 maja wystawie towarzyszyć będzie debata „Green Capital Challenges”, która będzie poświęcona tematyce związanej z transportem i komunikacją publiczną w mieście. Zaproszeni na nią eksperci podejmą istotne tematy dotyczące kierunków rozwoju transportu w aglomeracjach miejskich na przykładzie dotychczasowych doświadczeń i projektów realizowanych w Warszawie z dużym naciskiem na problematykę związaną z ochroną środowiska i komfortem życia mieszkańców.

Projekty ochrony środowiska i klimatu z Hamburga pokazują, jak europejskie miasta mogą wziąć czynny udział w zapobieganiu zmianom klimatycznym. Jednym z najciekawszych projektów, który będzie można zobaczyć podczas wirtualnej wycieczki autobusem jest nowa część Hamburga – HafenCity. To modelowa dzielnica uwzględniająca zrównoważoną i przyjazną dla przyrody architekturę miejską. Kolejne części wystawy są poświęcone globalnemu problemowi zmniejszania się naturalnych zasobów oraz konsekwencjom zmian klimatycznych zarówno dla środowiska miejskiego, jak i wiejskiego.

„Train of Ideas" wprawi European Green Capital 2011 w ruch. Miasto Hamburg realizuje projekt we współpracy z firmami Deutsche Bahn (DB) i Siemens. Obie firmy są Oficjalnymi Partnerami Strategicznymi European Green Capital 2011, natomiast firma Panasonic została sponsorem "Train of Ideas".

Źródło: www.train-of-ideas.net
 

Wystawa pokaże, jak europejskie miasta mogą stać się bardziej przyjazne dla środowiska.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię