W najbliższy piątek, 10 października 100 uczniów, charakteryzujących się nieprzeciętnymi zdolnościami oratorskimi będzie debatowało o energii i tworzywach sztucznych.

Najlepsi europejscy młodzi krasomówcy, w tym 12 warszawskich licealistów weźmie udział w finałowej debacie Parlamentu Młodzieży w siedzibie Parlamentu Europejskiego. Przebieg debaty będzie można obserwować na żywo przez Internet.

Tematem debaty jest energia, ochrona klimatu i wpływ tworzyw sztucznych na środowisko. Piątkowa, finałowa debata zakończy serię dziesięciu debat Parlamentu Młodzieży, które odbywały się w Europie w latach 2007/2008.

Spośród 1000 młodych ludzi, którzy wygłaszali mowy podczas debat krajowych, do debaty finałowej w Brukseli zakwalifikowało się 100 uczniów z 8 europejskich krajów: Chorwacji, Francji, Niemiec, Polski, Słowenii, Szwecji, Włoch i Wielkiej Brytanii.

Debata będzie skonstruowana wedle zasad antycznej retoryki. Wydarzenie rozpoczną wypowiedzi dwóch doświadczonych ekspertów, którzy określą kierunki paneli dyskusyjnych. Czterech uczniów zaprezentuje początkowe argumenty przemawiające za pozytywną rolą tworzyw sztucznych, a czterech innych przedstawi kontrargumenty. W dyskusji będą mogli zabrać głos wszyscy obecni na sali. Jury wybierze dziesięciu najlepszych mówców, spośród których wyłoniony zostanie jeden europejski zwycięzca. Gospodarzem i organizatorem debaty jest PlasticsEurope

Źródło: www.plasticseurope.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię