Im więcej wiemy na temat swojej „małej ojczyzny”, tym bardziej jesteśmy do niej przywiązani i doceniamy jej piękno. Wychodząc z tego założenia Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego wraz z partnerami po raz kolejny zaprasza do konkursu „Moja Wielkopolska„.

Organizatorzy mają nadzieję, że udział w konkursie przyczyni się do zwiększenia wiedzy krajoznawczej uczestników. Jednocześnie liczymy na to, że każdy z uczestników zainteresuje się choć trochę zarówno swoją „małą ojczyzną”, jak i walorami całego regionu tak, aby po zakończeniu konkursu każdy mógł z dumą powiedzieć o własnym regionie: „To moja Wielkopolska!” – opowiada Piotr Basiński, specjalista ds. ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych oraz turystyki i rekreacji w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, od lat zajmujący się konkursem „Moja Wielkopolska”.

W konkursie mogą brać udział po dwie osoby reprezentujące dane gimnazjum, wyłonione w drodze tzw. eliminacji wewnątrzszkolnych. Szkoły mogą zgłaszać udział do 20 lutego br.

Konkurs ma przebieg dwuetapowy: pierwszym etapem jest test, który odbywa się 5 marca. Zadania będą przygotowane w oparciu m.in. o publikację Włodzimierza Łęckiego pt. „Wielkopolska. Nasza kraina”, „Parki krajobrazowe Wielkopolski. Przyroda krajobraz człowiek” oraz oczywiście podstawę programową.

20 osób z najwyższymi wynikami pierwszego etapu, zakwalifikuje się do udziału w drugim, finałowym etapie. Zadaniem jego uczestników będzie prezentacja uprzednio przygotowanego projektu jednodniowej wycieczki szkolnej, której tematem przewodnim są legendy, podania lub niezwykłe historie. Trasa wycieczki powinna obejmować jedną lub kilka form ochrony przyrody z terenu Wielkopolski (np. park krajobrazowy, park narodowy, rezerwat przyrody, obszar Natura 2000 itp.).

Na najlepszych uczestników czekają atrakcyjne nagrody, w tym kilkudniowy pobyt w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Lądzie (dla wszystkich uczestników drugiego etapu, wraz z opiekunami)!

Jak to wyglądało w 2014 roku?

W ubiegłorocznej edycji konkursu w eliminacjach szkolnych uczestniczyło ponad 480 gimnazjalistów. Spośród nich nieco ponad 100 osób wzięło udział w I etapie konkursu o charakterze testu krajoznawczego, który odbył się w Poznaniu. Osoby, które uzyskały najlepsze wyniki wraz ze swoimi opiekunami w nagrodę wzięły udział w trzydniowych warsztatach w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Lądzie na terenie Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. Pierwszego dnia warsztatów odbył się drugi, finałowy etap konkursu, w którym 20 osób przedstawiło swoje interesujące projekty wycieczek szkolnych, na których trasie znalazły się formy ochrony przyrody – dopowiada P. Basiński.

W obecnej edycji zapraszamy do udziału po 2 uczestników z każdej szkoły.

I etap konkursu: 5.03.2015 r., Poznań
II etap konkursu: 21-23.05.2015 r., Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Lądzie

Kontakt: Anna Basińska, Komisarz Konkursu, [email protected]
Pobierz: regulamin konkursu 

Dla osób zainteresowanych – w celu przygotowania się do konkursu – zamieszczamy poniżej przykładowe pytania i odpowiedzi z poprzedniej edycji.

pdf

MOJA WIELKOPOLSKA TEST 2014 – prawidłowe odpowiedzi

MOJA WIELKOPOLSKA TEST 2014

logo Moja Wielkopolska banner_moja_wielkopolska_2015 konkurs_moja_wielkopolska_finał_i_warsztaty1 konkurs_moja_wielkopolska_finał_i_warsztaty2

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię