5 mln mieszkańców objętych programem edukacji ekologicznej, budżet zgłoszonych programów edukacyjnych opiewający na 5,5 mln zł, 78 tys. ton selektywnie zebranych odpadów i 57 tys. ton odpadów wydzielonych w sortowniach ? to wyniki uczestników XI edycji Konkursu ?Przeglądu Komunalnego? o Puchar Recyklingu.

W XI edycji Konkursu do redakcji wpłynęły 364 zgłoszenia w dziewięciu kategoriach od 97 podmiotów z całej Polski. W porównaniu z ubiegłym rokiem zanotowano 10% więcej zgłoszeń. Wśród uczestników znalazło się 19 placówek oświatowych i centrów edukacji ekologicznej, 63 przedsiębiorstwa komunalne i 14 urzędów miejskich i gminnych. Jedną trzecią stanowią podmioty, które biorą udział w Konkursie po raz pierwszy.
 
W drugim etapie do redakcji dotarło 328 Szczegółowych formularzy zgłoszeń, w tym w kategorii „Szklana Statuetka” 56 zgłoszeń, w „Srebrnej Puszce” – 26, w „Liderze Zbiórki Tworzyw” – 56, w „Złotej Beli Makulatury” – 44, w „Zielonej Baterii” – 31, w „Zielonym Kontakcie” – 29, w „Edukacji Ekologicznej” – 49, w „Liderze Sortowni” – 24, a w „Rekordowym Kartonie” – 13. Najwięcej zgłoszeń napłynęło z województw śląskiego (11), z dolnośląskiego (10) i wielkopolskiego (9).
 
W stosunku do ubiegłego roku zanotowano wzrost zebranych przez uczestników surowców: ogółem było to ponad 78 tys. ton odpadów, w tym 36 tys. ton szkła, 371 ton puszek aluminiowych, 20,2 tys. ton tworzyw sztucznych, 18 tys. ton makulatury, 1,2 tys. ton baterii, 2,3 tys. ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz 321 ton opakowań po płynnej żywności. Zgłoszone do Konkursu sortownie wydzieliły 57 tys. ton surowców wtórnych, które przekazano do recyklingu.
 
Tradycyjnie już nagrody wręczane były podczas dwóch imprez. Pierwsza z nich to Gala Międzynarodowego Zjazdu Ekologicznego (w tym roku zorganizowanego po raz 14.), a drugą jest finał Konkursu, który odbył się w targowej Iglicy.
 
Tygrys razy dwa
W trakcie Gali (22 listopada) w pierwszej kolejności uhonorowano nominowanych do tytułu „Tygrysa Recyklingu”. O nominację do tego tytułu ubiegały się podmioty, które brały udział w co najmniej sześciu kategoriach konkursowych, miały wzrost zebranych surowców w stosunku do roku ubiegłego i były zdobywcami Pucharów Recyklingu w minionych latach. Spośród 10 jednostek Kapituła nominowała: Związek Gmin Karkonoskich z Mysłakowic, Miejski Zakład Komunalny z Leżajska, Usługi Komunalne „Wodnik” z Trzebnicy, Spółkę Beskid z Żywca i Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej z Koszalina. Dla MZK z Leżajska oraz UK „Wodnik” z Trzebnicy była to trzecia nominacja z rzędu, w związku z czym automatycznie otrzymały one tytuł „Tygrysa Recyklingu”.
 
Na Gali wręczone zostały również Puchary Recyklingu. Pierwszy z nich, ufundowany przez Ministerstwo Infrastruktury, trafił w ręce Daniela Tylaka, przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z Kalisza. Drugi Puchar Recyklingu (którego fundatorem był Związek Miast Polskich) otrzymała Spółka Beskid z Żywca, a nagrodę odebrał jej prezes, Jerzy Starypan. Puchar od Polskiej Izby Ekologii przekazano Franciszkowi Płazie, prezesowi Gospodarki Komunalnej z Błażowej.
 
W tej edycji Konkursu, oprócz statuetek i pucharów, laureatom wręczono także nagrody finansowe od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zdobywcy tytułu „Tygrysa Recyklingu” otrzymali po 20 tys. zł, a Pucharów Recyklingu – po 10 tys. zł.
 
W historycznej Iglicy
23 listopada miał natomiast miejsce finał Konkursu, organizowany w targowej Iglicy. Uroczystość rozpoczęła się od podkreślenia wyjątkowości i symbolicznego charakteru miejsca, w którym znaleźli się goście. Iglica to centralna budowla i symbol Międzynarodowych Targów Poznańskich. Jej historia sięga początków ubiegłego stulecia, kiedy to na okazję organizowanych w Poznaniu Targów Wschodnioniemieckich wzniesiono Wieżę Górnośląską, na której podstawie stoi dziś słynny pawilon nr 11.
 
Na spotkaniu, po podsumowaniu liczbowym XI edycji Konkursu, prowadzący – Zbigniew Grochal oddał głos Janowi Rączce, prezesowi NFOŚiGW. W swej wypowiedzi podkreślił on słuszność idei Konkursu i wyraził nadzieję na zmiany w prawie, które pozwolą na lepsze funkcjonowanie systemu selektywnej zbiórki w Polsce.
Oprócz nagród finansowych dla „Tygrysów Recyklingu” i zdobywców Pucharów Recyklingu, wręczonych podczas Gali, dla zdobywców statuetek we wszystkich kategoriach NFOŚiGW przygotował po 5 tys. zł. Łączna pula tych nagród wyniosła 195 tys. zł.
 
W podziale na kategorie
Rozdanie statuetek rozpoczęto od najstarszej kategorii, jaką jest „Szklana Statuetka”. Ich twórcą jest prof. Zbigniew Horbowy z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, natomiast ich fundatorem – firma Recykling Centrum z Jarosławia. Szklane dzieła trafiły do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Izery” z Lubomierza, Zakładu Gospodarowania Odpadami z Gaci i Remondis Sanitech z Poznania.
 
Druga kategoria konkursowa – „Srebrna Puszka” – obchodziła w tym roku jubileusz dziesięciolecia. Na wręczaniu nagród pojawił się przedstawiciel fundatora i współorganizatora tej kategorii, Fundacji Recal – prezes Jacek Wodzisławski. W tej edycji przyznano tylko dwie „Srebrne Puszki”, a powędrowały one do Spółki Beskid z Żywca i Miejskiego Zakładu Komunalnego w Leżajsku.
 
Fundatorem statuetek w kolejnej kategorii – „Lider Zbiórki Tworzyw” – jest firma Wibo Recykling, której prezes, Jerzy Zając, wręczył je prezesowi Wiesławowi Gierusowi (Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Izery” z Lubomierza), prezesowi Władysławowi Bakalarzowi (Miejski Zakład Komunalny w Bolesławcu) oraz dyrektorowi Tomaszowi Ucińskiemu (Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej z Koszalina). Za udaną współpracę firma POLOWAT przygotowała wyróżnienie dla Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta Eko Serwis z Kutna.
 
W kolejnej kategorii nagrody wręczyli Maciej Doliwa z International Paper-Kwidzyn (firmy będącej fundatorem statuetek) i Zbigniew Fornalski, przewodniczący komisji „Złota Bela Makulatury”, dyrektor Stowarzyszenia Papierników Polskich. Statuetki otrzymali: „Ekoland” Mariola Studnic z Zabełkowa, Miejski Zakład Komunalny z Leżajska i Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania z Torunia.
 
W kategorii „Zielona Bateria” statuetki wręczył Michał Korkozowicz, prezes Zarządu Organizacji Odzysku REBA (ich fundatora). Otrzymali je Miejski Zakład Komunalny w Leżajsku, EKO-MEG Grzegorz Iwaniuk z Suwałk i Zakład Utylizacji Odpadów z Gorzowa Wlkp.
 
Za wyjątkowe programy edukacji ekologicznej tytułami „Mistrza Edukacji Ekologicznej” uhonorowani zostali w tym roku: Zespół Kształcenia Specjalnego nr 1 im. Karola Wojtyły w Gorzowie Wlkp., Urząd Miasta Sanoka i Zakład Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Poznaniu. Krzysztof Krauze, dyrektor ZZO w Poznaniu, odebrał dyplom w towarzystwie Felka Flaszki i Brata Peta – postaci, które w przyjazny sposób edukują najmłodszych.. W tej kategorii zostały przyznane nagrody rzeczowe i finansowe.
 
Za edukację ekologiczną i działania promujące recykling tworzyw sztucznych Fundacja PlasticsEurope Polska ufundowała dla Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie 5 tys. zł. Zestaw tablic informacyjno-dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 18 z Elbląga przekazała Agencja Reklamy i Dydaktyki MENTOR, natomiast pakiet pomocy dydaktycznych dla Przedszkola „Miś Uszatek” z Ostroroga – NFOŚiGW.
 
W kategorii „Lider Sortowni” w tym roku przyznano dwie statuetki, które wręczył Krzysztof Kawczyński, ich fundator prezes Zarządu Polskiego Systemu Recyklingu Organizacji Odzysku (fundatora nagrody). Otrzymali je Przedsiębiorstwo Składowania i Przerobu Odpadów z Nowej Wsi Lęborskiej i Spółka Beskid z Żywca.
 
W ostatniej kategorii – „Rekordowy Karton”, organizowanej przy współpracy Programu REKARTON, statuetki wręczył dyrektor Władysław Janikowski i prezes Krajowej Izby Gospodarczej „Przemysł Spożywczy” – Tadeusz Pokrywka. Nagrody odebrali Miejski Zakład Komunalny z Leżajska, Spółka Beskid z Żywca i Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe RADKOM z Radomia. Nagrodę rzeczową w postaci 10 tys. worków do selektywnej zbiórki ufundowała firma Starpack. Jej właściciel, Sławomir Starościak, wręczył nagrodę dyrektorowi Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami z Konina.
 
Oprócz tego Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Łodzi, Olsztyna, Torunia, Wrocławia i Zielonej Góry rozdały nagrody na sumę 129 tys. zł. WFOŚiGW z Łodzi przeznaczył na nagrody dla laureatów ze swojego regionu 15 tys. zł, z Olsztyna – 25 tys. zł, z Torunia – 35 tys. zł, Wrocławia – 24 tys. zł i Zielonej Góry – 30 tys. zł.
 
Finał urozmaiciły spoty reklamowe, promujące selektywną zbiórkę odpadów i zachowania proekologiczne z delikatnym przymrużeniem oka.
Wszystkim laureatom gratulujemy i zapraszamy do udziału w XII edycji. Szczegółowa lista laureatów znajduje się na www.pucharrecyklingu.pl.
 
Aleksandra Kowalczyk
 
Artykuł pochodzi z miesięcznika "Przegląd Komunalny", Numer 12/2010 (231).
 

Historyczna Iglica,w której odbył się finał Konkursu.

Laureaci kategorii „Edukacja Ekologiczna”

Szklaną statuetkę i nagrodę finansową Wiesławowi Gierusowi, prezesowi Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Izery” z Lubomierza wręczają Bogdan Korczewski, dyrektor Recykling Centrum i Jan Rączka, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Z rąk Macieja Gąkowskiego (ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego) statuetkę odbiera Jerzy Starypan (Beskid, Żywiec) i Antoni Szlagor, burmistrz Żywca.

Na zwycięzców kolejnej edycji Konkursu w kategorii „Szklana Statuetka” czekają już nagrody.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię