W malowniczym otoczeniu Ojcowskiego Parku Narodowego przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji administracji publicznej, środowisk naukowych spotkali się, by rozmawiać o przyszłości Polski w aspekcie zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i przyrody.

 W konferencji zorganizowanej przez Fundację Aeris Futuro wzięło udział ponad 70 osób.  Konferencja okazała się nie tylko interesująca, inspirująca i owocna w ciekawe wnioski i pomysły, ale także bardzo słoneczna, pełna dobrej energii między uczestnikami i pełna miłych niespodzianek!

Pierwszy dzień upłynął pod hasłem Bioróżnorodności. Ponieważ byliśmy gośćmi Ojcowskiego Parku Narodowego konferencję rozpoczął dyrektor parku Rudolf Suchanek oraz prezes fundacji Aeris Futuro Joanna Mieszkowicz.

Przedstawiono projekty, których głównym celem jest promowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej w Polsce. O zaletach programu „Drogi dla Natury” opowiadał dr inż. Piotr Tyszko-Chmielowiec z Fundacji EkoRozwoju. Tomasz Klejdysz z Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu przedstawił chrząszcza pachnicę dębową jako przykład gatunku objętego ochroną na takim samym poziomie jak niedźwiedź czy wilk. Okazało się, że wielu z uczestników nie wiedziało o istnieniu tak interesującego gatunku i podczas popołudniowego warsztatu uznaliśmy, że pachnica dębowa jest „super chrząszczem” i może z powodzeniem zostać symbolem strażnika polskich lasów i alej.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się prelekcja prawnika Michała Cebuli o aspektach prawnych ochrony flory i fauny na poziomie europejskim i polskim. Jeden z artykułów prawa ochrony środowiska mówi o zachowaniu i ochronie różnorodności biologicznej.

Kinga Rzymek z Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice przekonywała, że los drzew rozstrzyga się w urzędach gmin, ponieważ to one wydają pozwolenia na wycinkę, przy czym ochrona zieleni stanowi istotny element rozważnej polityki samorządu.

Po smacznym wegetariańskim obiedzie Małgorzata Małochleb, przedstawicielka Polskiej Zielonej Sieci przedstawiła prowadzone przez nich projekty, a na zakończenie pracowitego dnia zastanawialiśmy się, jak Polacy widzą ekologiczne organizacje pozarządowe, jak można sobie radzić z negatywnymi stereotypami i przygotowaliśmy zarys strategii dla przykładowej ekomarki. Gorące dyskusje toczyły się jeszcze przy kolacji…

Drugi dzień został poświęcony zagadnieniu efektywnego wykorzystania zasobów oraz ochrony klimatu. Wśród zaproszonych gości znalazł się Wojewoda Małopolski, Stanisław Kracik, który przedstawił proekologiczne rozwiązania wprowadzone przez urząd oraz wyzwania przed jakimi stoi Polska i świat.

Andrzej Pelc z Departamentu Edukacji Ekologicznej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wskazał możliwości otrzymania wsparcia finansowego na realizację priorytetów środowiskowych. Andrzej Błachowicz, doradca Ministra Środowiska do spraw klimatu opowiedział o procesach prowadzonych przez polski rząd na poziomie globalnym i europejskim oraz o priorytetach polskiej prezydencji, do których należą: zmiany klimatu, ochrona bioróżnorodności, efektywne wykorzystanie zasobów oraz przygotowanie do Szczytu Ziemi Rio +20. Polski rząd przykłada szczególną wagę do działań na rzecz adaptacji do zmian klimatu, co w opinii organizacji pozarządowych wydaje się łatwiejszym działaniem niż zwiększanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii przez polski przemysł, czy gospodarstwa domowe.

Dr hab. inż. Zbigniew Karaczun z Koalicji Klimatycznej oraz Przemysław Kalinka z Polskiej Zielonej Sieci przedstawili stanowisko organizacji pozarządowych w czasie polskiej Prezydencji oraz wpływie funduszy strukturalnych UE na ochronę klimatu. Okres programowania 2007-2013 przyniósł wiele szkodliwych dla środowiska inwestycji, jednak w związku z przyjętym przez Unię Strategią Europa 2020 w kolejnym okresie programowania można spodziewać się więcej funduszy na rozwój gospodarki niskoemisyjnej i zrównoważone gospodarowanie energią.

Kluczowym punktem drugiego dnia była debata o priorytetach polskiej prezydencji. Joanna Mieszkowicz, dr inż. Zbigniew Karaczun, Andrzej Błachowicz, Przemysław Kalinka oraz prof. Janina Filek rozstrzygali, czy Polska stanie się liderem UE w walce ze zmianami klimatu i co może zaoferować innym państwom Unii Europejskiej. Debata była burzliwa i chętnie włączyli się do niej uczestnicy konferencji.

Na temat europejskiego programu POWER i transportu przyjaznego środowisku rozmawiali dr Marek Drożdż z IGSMiE PAN oraz Agata Wesołowska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Zobaczyliśmy wiele europejskich przykładów elektrycznych osobowych oraz publicznych środków transportu, między innymi 27 metrowy elektryczny autobus z Holandii oraz elektryczną kolejkę z kapsułami na ludzi i rowery jadącą cały czas z tą samą prędkością.

Podczas kolacji w charakterze miłej niespodzianki pojawiła się śpiewająca, grająca i tańcząca kapela z Joanną Słowińską na czele, co stanowiło świetna okazję do świętowania 5 Urodzin Fundacji AERIS FUTURO oraz nieformalnej integracji uczestników.

Ostatni dzień był częścią praktyczną Konferencji. Uczestnicy obejrzeli najpierw nowoczesną ekspozycję muzealną, a potem udali się na warsztat terenowy po szlakach edukacyjnych Ojcowskiego Parku Narodowego, gdzie wraz z przewodnikiem obserwowali wielość gatunków oraz form przyrody w tym niezwykłym miejscu.

Wszystkie prezentacje i dysputy wokół nich pokazały wiele osiągnięć i wyzwań, szczególnie na poziomie lokalnych społeczności i gmin oraz otworzyły dyskusję na temat kierunków dalszych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego zarówno dla samorządów, jak i dla organizacji pozarządowych oraz każdego z nas.

Poszczególne prezentacje można obejrzeć na stronie projektu Zielona Prezydencja.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię