Do 15 lutego można zgłaszać nominacje do Lubelskiej Nagrody Ekologicznej „Suseł” za rok 2010. Spośród zgłoszonych nominacji zwycięzcę wybierze kapituła złożona z reprezentantów działających w regionie lubelskim organizacji ekologicznych.

Lubelska Nagroda Ekologiczna "Suseł" przyznawana jest od 2005 roku za konkretne działania i postawy chroniące przyrodę, promujące zrównoważony rozwój, podnoszące ekologiczną świadomość. Mogą to być zarówno działania na szczeblu województwa jak i na bardzo lokalną skalę. Wyróżnienie ma także za zadanie promocję działań mało spektakularnych, ale odważnych, nowatorskich, mogących być inspiracją dla innych.

Nagrodę mogą otrzymać zarówno osoby, jak i instytucje, występujące indywidualnie bądź grupowo.

Tytuł nadaje Kapituła składająca się z reprezentantów działających w regionie lubelskim pozarządowych organizacji ekologicznych. Dokona ona wyboru spośród nadesłanych wcześniej nominacji. Nominacje mogą zgłaszać zarówno instytucje (organizacje, samorządy, uczelnie, szkoły), jak i osoby prywatne. Nie można zgłaszać samego siebie. Nagroda wzięła swoja nazwę od susła perełkowanego – jednego z najbardziej charakterystycznych dla Lubelszczyzny gatunków zwierząt, perły lubelskiej przyrody, nie występującej w żadnym innym miejscu Polski.

Termin nadsyłania nominacji: 15 lutego 2011

Zgłoszenia wraz z uzasadnieniem (nie więcej niż 2 strony A4) i ewentualną dokumentacją należy przysyłać na adres:
Towarzystwo dla Natury i Człowieka ul. Głęboka 8a, 20-612 Lublin
lub e-mail: [email protected]

Regulamin oraz dodatkowe informacje o Nagrodzie (w tym wyniki poprzednich edycji) znaleźć można na stronie www.ekolublin.pl/susel
 
Suseł – Lubelska Nagroda Ekologiczna

Lubelska Nagroda Ekologiczna „Suseł” to zainicjowane przez Towarzystwo dla Natury i Człowieka, regionalne wyróżnienie przyznawane corocznie przez Kapitułą składającą się z reprezentantów działających w regionie lubelskim organizacji ekologicznych.

Nagroda ma wyróżniać mające miejsce na Lubelszczyźnie konkretne inicjatywy, działania i postawy służące ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi. Otrzymać ją mogą zarówno osoby, jak i instytucje, występujące indywidualnie bądź grupowo.

Kapituła przyznaje statuetkę i wyróżnienia, wybierając spośród nadesłanych w otwartym naborze nominacji. Nominacje mogą zgłaszać zarówno instytucje (organizacje, samorządy, uczelnie, szkoły), jak i osoby prywatne.

Nagroda jest honorowa. Jej materialny wymiar stanowi statuetka wykonywana co roku przez jednego z artystów ludowych.

Nagroda ta wzięła swoją nazwę od susła perełkowanego – jednego z najbardziej charakterystycznych dla Lubelszczyzny gatunków zwierząt, perły lubelskiej przyrody, nie występującego w żadnym innym miejscu Polski.

Pierwsza edycja „Susła” ogłoszona została w 2005 roku (Suseł 2004).

 

Nagroda ma wyróżniać mające miejsce na Lubelszczyźnie konkretne inicjatywy, działania i postawy służące ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi. / Fot. EkoLublin

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię