„Zagadkę mam dla Was drodzy łodzianie: wielkich spraw w Łodzi jest bez liku, ale tylko jedna całkiem musi zniknąć” – w  ten tajemniczy sposób Julian Tuwim informuje mieszkańców o wielkim problemie miasta, jakim jest niska emisja.

W Łodzi odnotowuje się przekroczenia rocznego stężenia głównych zanieczyszczeń powietrza, będących przyczyną niskiej emisji, czyli pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5. W 2014 r. zmierzona wartość średniego rocznego stężenia pyłu PM10 wyniosła w centrum miasta 45,1 ?g/m3, czyli była większa o blisko 13% od wartości dopuszczalnej, wynoszącej 40 ?g/m3. Przekroczenia dotyczą  całej dzielnicy Łódź-Śródmieście, część dzielnicy Łódź-Górna, a także wschodniej i zachodniej część dzielnicy Łódź-Widzew. Przekroczenia dotyczyły także stężenia pyłu PM 2,5 (średnie roczne stężenie PM 2,5 w centrum miasta to 30,7  ?g/m3), a także benzo(a)pirenu – wartości stężenia B(a)P wahały się od 2,0 ng/m3 do 6,7 ng/m3 w dzielnicy Łódź-Górna (przy dopuszczalnym poziomie 1 ng/m3).

Głównym źródłem emisji tych substancji jest sektor komunalny, czyli stare, nieefektywne piece, opalane kiepskiej jakości paliwem, niedrożne kominy oraz zły stan techniczny instalacji grzewczych. Niestety dość powszechnym zjawiskiem jest też spalanie odpadów w piecach – butelek plastikowych, kartonów po sokach, czasopism czy fragmentów opon. Mieszkańcom wydaje się, że jest to tanie rozwiązanie, jednak nie biorą pod uwagę kosztów leczenia, jakie może ich czekać ze względu na złą jakość powietrza.

Zanieczyszczenia powietrza są bowiem uznane za przyczynę chorób układu oddechowego (np. obturacyjnej choroby płuc), układu krążenia, układu nerwowego, a także nowotworów. Światowa Organizacja Zdrowia w raporcie „Health risks of particulate matter from long-range transboundary air pollution” podaje, że długotrwałe narażenie na działanie pyłu PM 2,5 skraca życie Europejczyka o blisko 9 miesięcy.

Czas więc zacząć działać! By uświadomić mieszkańcom zagrożenia, jakie wiążą się z niską emisją oraz pokazać im możliwości, przeciwdziałania temu zjawisku Veolia Energia Łódź rozpoczęła właśnie kampanię edukacyjno-informacyjną „Niska emisja – wielka sprawa”. W jej ramach zostały przygotowane ulotki i plakaty, jest też realizowana kampania informacyjna w prasie lokalnej. Ważnym elementem działań będzie ogłoszony już w najbliższym czasie konkurs dla mieszkańców, a podczas Ciepłej Soboty (19 września 2015 r.) odbędzie się szereg wydarzeń promujących działania, zmierzające do likwidacji tego, niekorzystnego dla miasta i jego mieszkańców zjawiska. Partnerem merytorycznym kampanii jest ABRYS.

Więcej: http://www.energiadlalodzi.pl/wielkasprawa

plakat_NEWS_B2_ok2

ULOTKA

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię