O świadomości ekologicznej dzieci i dorosłych mówiono podczas spotkania prasowego z redaktorami naczelnymi śląskich mediów i publicystami ekologicznymi, zorganizowanym 10 grudnia przez WFOŚiGW w Nadleśnictwie Katowice.

Nieprzypadkowo wybrano to miejsce, gdyż tu właśnie powstała jedyna tego typu w Polsce Sala Edukacji Leśnej, umożliwiająca poznawanie przyrody  przez dzieci i osoby niewidzące. Możliwe jest to dzięki  zainstalowaniu wyjątkowej prezentacji multimedialnej, która wykorzystując specyficzne rozwiązania techniczne daje osobom niepełnosprawnym  szanse poznania bogactwa leśnej przyrody. Wojewódzki Fundusz dofinansował powstanie tego ośrodka dotacją  w wysokości ponad 200 tys. zł.

Jak powiedziała podczas spotkania Gabriela Lenartowicz – prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – w tym roku na tego rodzaju przedsięwzięcia przeznaczono ponad 7 mln złotych. To dowód na to, jak istotne dla Funduszu jest budzenie świadomości ekologicznej i prowadzenie w tym celu nawet niekonwencjonalnych działań. Taka bowiem edukacja, jaka ma miejsce w katowickim nadleśnictwie, pozwalająca naukę wesprzeć doświadczeniem, jest najcenniejsza i taką będziemy  wspierać – mówiła G. Lenartowicz.

Obecny na konferencji wiceminister środowiska Bernard Błaszczyk –  zwracając uwagę na bardzo ważną rolę  mediów jako animatorów budzenia świadomości i edukacji ekologicznej powiedział, że Śląsk choć był kiedyś bardzo aktywny w działaniach proekologicznych, dziś wydaje się, że robi sobie odpoczynek. Mniej jest w skali kraju ciekawych wniosków i projektów kampanii pochodzących z województwa śląskiego, mniej też ciekawych i niekonwencjonalnych akcji lub kampanii proedukacyjnych służących poznawaniu oraz mądremu korzystaniu z przyrody oraz z jej bogactwa w regionie lub uczących proekologicznych zachowań na co dzień- na przykład w racjonalnym gospodarowaniu odpadami komunalnymi.

W trakcie dyskusji o tym jak wykreować modę na ekologiczne i nietuzinkowe pomysły w zakresie edukacji ekologicznej Kazimierz Szabla – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych udowadniał, że leśnicy  mogą być dobrymi partnerami  wszystkich tych, którzy mają pomysły na  zainteresowanie przyrodą a naszych lasów. Dowodem na to są organizowane, podobne jak w Katowicach, sale i ośrodki edukacyjne w wielu nadleśnictwach w regionie. O tym zaś, że istnieje taka potrzeba zaś świadczą kolejki chętnych do ich zwiedzania.

W spotkaniu uczestniczyli  także przedstawiciele Kurii Metropolitalnej – ks. prałat Stanisław Puchała i ks. dr Piotr Kurzela. Obaj zgodnie mówili, że świadomość i wrażliwość ekologiczna to dziś – zwłaszcza dla mieszkańców Śląska, regionu doświadczonego przez degradację ekologiczną- musi  być miarą odpowiedzialności przed własnym sumieniem przedstawicieli władz  jak i każdego mieszkańca.

Nieprzypadkowo wybrano to miejsce, gdyż tu właśnie powstała jedyna tego typu w Polsce Sala Edukacji Leśnej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię