ZSEE stanowi coraz większy procent odpadów produkowanych przez człowieka. Projekt dotyka kwestii nieprawidłowego składowania elektroodpadów i tym samym zgubnych konsekwencji dla środowiska naturalnego (wycieki do gleby i wody).

Pomysł na „Elektro Patrol” zrodził się podczas realizacji „Kajakowego Patrolu św. Franciszka, gdy przedstawiciele Patrolu wspólnie z uczestnikami sprzątali polskie rzeki i jeziora, wyławiając ponad 8 ton śmieci. Wśród nich 3% (240 kg) stanowiły elektrośmieci. Szacuje się, że rocznie na świecie produkowanych jest ponad 40 mln ton elektrośmieci (za WWF). To znaczy, że ZSEE stanowi coraz większy procent odpadów produkowanych przez człowieka. Za postępem technicznym i cywilizacyjnym, nie idzie jednak postęp myślowy. Mimo zobligowania Polski przez UE do zbierania elektrośmieci na poziomie 4 kg na każdego Polaka, w 2008 r. zebrano jedynie 1,48 kg/mieszkańca, w 2009 r. 2,7 kg/mieszkańca a w 2010 r. 2,8 kg/mieszkańca (raport GIOŚ 2011).

Projekt "Eko odpowiedzialni" jest odpowiedzią na problem niewiedzy w zakresie definiowania i postępowania z elektrośmieciami oraz zgubnego wpływu elektrośmieci na środowisko naturalne. Projekt wychodzi naprzeciw potrzebie kształcenia pozaszkolnego dzieci i młodzieży oraz wykorzystania nowoczesnych mediów (np. Internetu, portali społecznościowych), a jego celem jest promocja postawy zaangażowania i zachowań prośrodowiskowych wśród dzieci przedszkolnych, młodzieży szkolnej, samorządowców i biznesmenów.

Projekt adresowany jest do ogółu społeczeństwa z 5 województw Wschodniej Polski (warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego). Jest to część tzw. Polski B – gorzej uprzemysłowionej, zaniedbanej ze względów kulturowych, geograficznych, społecznych i ekonomicznych.

 W ramach projektu „ELEKTRO ODPOWIEDZIALNI” odbędzie się:
– cykl warsztatów edukacyjnych w przedszkolach i szkołach podstawowych, podczas których dzieci dowiedzą się czym są i jak postępować z elektrośmieciami. Dzięki zaangażowaniu partnera projektu Rafała Opalińskiego, warsztaty przeprowadzą animatorzy i trenerzy z Wysp Leonarda Akademii Dzieci Ciekawych Świata (www.wyspyleonarda.pl)
– konkursy edukacyjne, w których udział pogłębia wiedzę z zakresu elektrośmieci i uczy postawy zaangażowania w czynną ochronę środowiska i promocję postaw prośrodowiskowych. Zapraszamy do zakładki KONKURSY, gdzie umieszczone są szczegółowe opisy i regulaminy poszczególnych konkursów.
– Terenowe Warsztaty Edukacji Ekologicznej jako nagroda w jednym z konkursów. Podczas Terenowych Warsztatów Edukacji Ekologicznej młodzież zgłębi wiedzę, a dodatkowo przejdzie trening twórczego myślenia z zakresu ekologii. Owocem Terenowych Warsztatów będą spoty edukacyjne, które pod okiem mentora, samodzielnie stworzą uczestnicy warsztatów.
– imprezy edukacyjne pod nazwą ELEKTRO EVENTY, podczas których odbywać się będą gry i zabawy edukacyjne i zbiórki elektrośmieci z udziałem grupy pokazowej ELEKTRO PATROLU.
– strona www projektu i profil na Facebooku, będą pełniły funkcje platformy informacyjnej bezpośrednio dla uczestników projektu, a pośrednio dla wszystkich odwiedzających witrynę. Będzie zapewniała stały dostęp do materiałów edukacyjnych oraz kontakt z mentorem, pomocnym przy tworzeniu filmów (zapraszamy do zakładki z treściami informacyjnymi i kontaktem podanym do mentora). Na profilu FB cyklicznie pojawiać się będą ciekawostki o elektrośmieciach, aktualne informacje na temat realizacji projektu i efektów projektu, informacje o szkodliwości elektrośmieci, akty prawne, przydatne adresy (np. linki), miejsca całorocznych zbiórek elektrośmieci, a także prace konkursowe.

Źródło: elektroodpowiedzialni.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię