W bieżącym roku kampanie zostały zrealizowane po raz kolejny w pięciu regionach turystycznych. Są to: wybrzeże Bałtyku (Kampania ?Czyste Plaże?); Beskidy (Kampania ?Czyste Góry?), Mazury (Kampania ?Czyste Mazury?); Bieszczady (Kampania ?Czyste Bieszczady?) oraz Sudety (Kampania ?Czyste Sudety?).

Wakacyjne kampanie są współfinansowane w 70% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pozostałą część finansuje Fundacja RECAL oraz samorządy terytorialne. Kampania „Czyste Plaże” jest realizowana przez Fundację RECAL w każde wakacje od 2000 roku.
Od samego początku było to przedsięwzięcie realizowane przy współpracy z licznymi partnerami.

W bieżącym roku Koalicja Czystych Plaż jest bardzo szeroka i obok Fundacji RECAL tworzą ją:
 
1.    Gmina Miasta Sopotu
2.    Urząd Miasta Gdyni
3.    Miasto Puck
4.    Urząd Miejski w Jastarni
5.    Gmina Miasta Władysławowa
6.    Gmina Krokowa
7.    Gmina Rewal   
8.    Gmina Dziwnów   
9.    Gmina Międzyzdroje
10.    Miasto Świnoujście   
11.    Słowiński Park Narodowy.

Honorowy Patronat objęli:
 
1.    Marszałek Województwa Pomorskiego
2.    Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego
3.    Wojewoda Pomorski
4.    Wojewoda Zachodniopomorski
5.    Pomorski Kurator Oświaty
6.    Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

Patronat Medialny objęli:
1.    „Dziennik Bałtycki”
2.    „Kurier Szczeciński"
3.    Portal ZielonaLekcja.pl
4.    Portal eduinfo.pl

Najważniejsze cele Kampanii „Czyste Plaże”:

 • ?Edukacja ekologiczna poprzez wyrabianie nawyku segregacji odpadów. Warsztaty edukacyjne oraz informacje w mediach i na materiałach kampanii, a w szczególności: pokazanie korzyści płynących z odzysku surowców wtórnych,  wskazanie możliwych zastosowań odzyskanych odpadów opakowaniowych, uczenie prawidłowego segregowania poszczególnych surowców wtórnych.
 • Wsparcie zbiórki selektywnej, odzysku i recyklingu puszek aluminiowych – zachęcanie do odzysku surowców wtórnych poprzez ich segregowanie i przekazywanie do ponownego przetworzenia (w zależności od funkcjonującego systemu zbiórki surowców wtórnych na danym terenie) oraz zachęcenie do zbiórki puszek po napojach oraz ich sprzedaży w punktach skupu.
 • Wzrost atrakcyjności turystycznej poprzez poprawę czystości regionu wybrzeża Bałtyku – zwrócenie uwagi, że czysta okolica zależy od nas wszystkich; wspólne działania mogą się przyczynić do poprawy czystości.
 • Odciążenie składowisk odpadów, poprzez uświadamianie konieczności intensyfikacji zbiórki i segregacji surowców wtórnych oraz ich ponownego przetwarzania.
 • Promocja podmiotów dbających o środowisko i swój wizerunek ekologiczny.
 • Adresatami kampanii są:
  ?    dzieci i młodzież (kolonie, obozy i stanice harcerskie),
  ?    turyści,
  ?    lokalna społeczność,
  ?    punkty skupu surowców wtórnych,
  ?    samorządy lokalne,
  ?    organizacje pozarządowe,
  ?    parki narodowe i krajobrazowe,
  ?    media.
   

Kampania „Czyste Plaże” realizowana była od lipca br. Docelową grupą, do której skierowana była oferta warsztatów były dzieci i młodzież w wieku od 8 do 17 lat, przebywający nad morzem w zorganizowanych grupach i korzystająca z kempingów oraz pól namiotowych (np. kolonie i obozy letnie). Grupa ta jest szczególnie ważnym adresatem Kampanii, ponieważ nawyk segregacji odpadów należy wyrabiać już od dzieciństwa. Udział dzieci i młodzieży w Kampanii pozwala ten nawyk utrwalać, gdyż uzupełnieniem zajęć warsztatowych będzie zbiórka pustych puszek po napojach na plażach, w parkach, itp.

Podstawową formą edukacji dzieci i młodzieży były warsztaty edukacyjne prowadzone na koloniach i obozach. Uczestnikami warsztatów były także polskie dzieci, które przyjechały nad morza z tak odległych krajów jak Brazylia i Argentyna. Mieliśmy także uczestników z Białorusi i Ukrainy. Dzieciom tym tak się podobały warsztaty, że trwały 3,5 godziny!

W bieżącym roku przeprowadzono 328 warsztatów dla ponad 14 tys. dzieci i młodzieży. Podczas jedenastu dotychczasowych edycji Kampanii „Czyste Plaże” przeprowadzono 1.711 warsztatów edukacyjnych dla prawie 84 tysięcy dzieci i młodzieży.

Edukacja osób dorosłych była możliwa dzięki zaangażowaniu mediów w popularyzację idei Kampanii. Ponadto recykling był promowany podczas imprez masowych, na których Fundacja organizowała stoisko informacyjne i konkursy recyklingowe. Obecni byliśmy m.in. na: XIX Międzynarodowym Maratonie Ekologicznym
w Lęborku, Nadmorskim otwarciu lata w Grzybowie, Dniach Rzeki Odry w Szczecinie, Półmaratonie w Pucku, Festynie rodzinnym w Nadmorskim Parku Krajobrazowym oraz XVI Festiwalu Słowian i Wikingów w Wolinie.

Dla zwiększenia zasięgu informacyjnego Fundacja RECAL przygotowała do rozpowszechnienia materiały informacyjno-promocyjne w postaci plakatów i kartek pocztowych promujących Kampanię i jej partnerów. Kartki pocztowe dodatkowo zawierały dokładne adresy punktów skupu surowców wtórnych leżących w pasie wybrzeża Bałtyku. W trakcie Kampanii plakaty i kartki pocztowe trafiały na kempingi, do sklepów i barów, na słupy ogłoszeniowe oraz do innych możliwych miejsc we wszystkich gminach uczestniczących w Kampanii. Ponadto we współpracujących punktach skupu dostępne były bezpłatne worki do zbiórki puszek po napojach.
Na potrzeby Kampanii „Czyste Plaże” w 2010 roku przygotowaliśmy 3.500 plakatów i 24.000 kartek pocztowych, 15.000 worków na puszki (małych i dużych), 30.000 magnesów, 1.500 koszulek, 4.500 gier mini-koszykówka, 1.500 bawełnianych toreb oraz 1.200 latarek na dynamo.

Wszystkim uczestnikom Kampanii Fundacja RECAL zaproponowała kontynuację edukacji ekologicznej w czasie nowego roku szkolnego. Fundacja zapewnia materiały edukacyjne, pojemniki i worki do zbiórki puszek, plakaty i magnesy.

Zebrany podczas Kampanii surowiec trafi do punktów skupu, a następnie do ponownego przetworzenia. Przez okres wakacji współpracujące z nami punkty skupu zebrały 392 tony aluminiowego złomu. W ten sposób zostanie oszczędzone miejsce na składowiskach odpadów, a tym samym oszczędzone będą pieniądze przeznaczane na budowę i eksploatację tychże składowisk. Jedna tona puszek po napojach zawrócona z drogi na składowisko odpadów to oszczędność 100-150 zł kosztów składowania.

Recykling puszek aluminiowych uzasadniony jest z wielu względów – to nie tylko opłacalność ekonomiczna, ale i skuteczna edukacja poprzez bezpośrednie uczestnictwo w ochronie środowiska. W 2009 roku poziom recyklingu alu-puszek w Polsce wyniósł 66%.

Oto podstawowe fakty na temat korzyści płynących z recyklingu alu-puszek:

 • Edukacja ekologiczna:  puszka, jako opakowanie popularne wśród młodzieży i przede wszystkim łatwe do odzysku, jest świetnym pretekstem do edukacji ekologicznej.
 • Zasoby naturalne:  użycie 1 tony aluminium z odzysku pozwala oszczędzić 4 tony boksytów i 700 kg ropy naftowej.
 • Energia:  odzyskując aluminium ze złomu oszczędzamy 95% energii potrzebnej
 • na wyprodukowanie aluminium z rudy.
 • Ochrona środowiska:  recykling aluminium umożliwia obniżenie zanieczyszczenia powietrza
 • o 95% oraz wody o 97% w porównaniu z produkcją aluminium z rudy. Odzyskując puszki aluminiowe zmniejszamy ilość śmieci w naszym otoczeniu i na wysypiskach.
 • Pieniądze:  za kilogram puszek (67 puszek 0,33l lub 53 puszki 0,5l) każdy może uzyskać w skupie około 3 zł.
 • Ekonomia:  recykling aluminium zwiększa niezależność surowcową kraju, tworzy dodatkowe miejsca pracy w skupie i przetwórstwie, generuje kolejne dochody.
 • Koszty produkcji:   produkcja wtórnego aluminium kosztuje o 60% mniej niż produkcja aluminium z boksytów.

   
   

W bieżącym roku przeprowadzono 328 warsztatów dla ponad 14 tys. dzieci i młodzieży. / Fot. Fundacja RECAL

Dla zwiększenia zasięgu informacyjnego Fundacja RECAL przygotowała do rozpowszechnienia materiały informacyjno-promocyjne w postaci plakatów i kartek pocztowych promujących Kampanię i jej partnerów. / Fot. Fundacja RECAL

Podstawową formą edukacji dzieci i młodzieży były warsztaty edukacyjne prowadzone na koloniach i obozach. / Fot. Fundacja RECAL

Docelową grupą, do której skierowana była oferta warsztatów były dzieci i młodzież w wieku od 8 do 17 lat. / Fot. Fundacja RECAL

Zebrany podczas Kampanii surowiec trafi do punktów skupu, a następnie do ponownego przetworzenia. / Fot. Fundacja RECAL

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię