W Kartuzach rozpoczęła się międzynarodowa Akademia Letnia ?Wyzwania zrównoważonego rozwoju?. Podczas trzech tygodni prowadzonych w języku angielskim warsztatów, wykładów i zajęć terenowych, uczestnicy będą zajmować się m.in. relacjami między turystyką a środowiskiem morskim na Półwyspie Helskim.

Do Kartuz przyjechało 28 osób z Polski i z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Są wśród nich zarówno studenci ostatnich lat, koordynatorzy projektów społecznych, dziennikarze, jak i pracownicy wyższych uczelni. Reprezentują takie dyscypliny jak np. ekonomia, zarządzanie, ochrona środowiska, stosunki międzynarodowe, architektura krajobrazu, urbanistyka, geografia i biologia. Zostali wybrani spośród ponad 460 chętnych, biorących udział w dwustopniowym bezpłatnym szkoleniu on-line, które odbywało się od marca do maja br.

– Nie spodziewałam się, że poziom kursu będzie tak wysoki. Myślałam, że jako osoba mająca już do czynienia ze zrównoważonym rozwojem poradzę sobie bez większego trudu, a test na koniec pierwszego etapu był mimo wszystko wyzwaniem  – wspomina Marta Szkaradkiewicz, uczestniczka tegorocznej Akademii Letniej, na co dzień studentka z Poznania. Do Kartuz przyleciała jednak z Budapesztu, gdzie odbywa praktyki w FAO, Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa.

– Zdecydowałam się na udział ze względu na bardzo praktyczny wymiar Akademii Letniej. Ponadto chcę poznać ludzi zainteresowanych tematyką zrównoważonego rozwoju, reprezentujących różne dziedziny – dodaje Marta Szkaradkiewicz.

 

Uczestnicy tegorocznej edycji m.in. przeprowadzą badania obserwacyjne oraz wywiady z interesariuszami, na tej podstawie spróbują wskazać kierunki działań pozwalające na współistnienie turystyki i ochrony przyrody tak, aby korzyści odnosiła zarówno przyroda, turyści, jak i miejscowa społeczność.

Podstawą projektu jest koncepcja usług ekosystemów oraz ich znaczenie w zarządzaniu obszarami morskimi. I choć usługi ekosystemów brzmią skomplikowanie, pod tym pojęciem kryją się korzyści uzyskiwane z przyrody. Zalicza się do nich m.in. dostarczanie surowców, pożywienia, regulowanie klimatu, ale i możliwości rekreacji i doznania estetyczne.

Intensywny ruch turystyczny w strefie przybrzeżnej ma niewątpliwy wpływ na ekosystem – dlatego pomiar oraz analiza parametrów tego ruchu może pomóc w planowaniu odpowiednich metod i narzędzi ochrony środowiska.

To już druga edycja Akademii Letniej koncentrująca się na tematyce usług ekosystemów. W ubiegłym roku uczestnicy brali udział w unikatowych w skali kraju badaniach wyceny wartości ekonomicznej drzew przyulicznych w centrum Łodzi. Wyniki zostały opublikowane w poradniku „Przyroda w mieście. Usługi ekosystemów – niewykorzystany potencjał miast”, który ukazał się na przełomie maja i czerwca br.

Podczas Akademii uczestnicy współpracują również  z firmami oraz organizacjami i zgłębiając tematykę społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), zdobywają nie tylko wiedzę, ale również doświadczenie praktyczne. Akademię Letnią „Wyzwania zrównoważonego rozwoju” ukończyło dotychczas ponad 400 osób. Tegoroczna XV edycja potrwa do 28 lipca. 

O Fundacji Sendzimira

Fundacja Sendzimira jest wiodącą organizacją działającą na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce. Od 15 lat inicjuje i wspiera projekty edukacyjne, badawcze i praktyczne mające na celu rozwiązywanie złożonych problemów środowiskowych, gospodarczych i społecznych, współpracując w tym celu  z firmami, samorządami, organizacjami pozarządowymi, społecznościami lokalnymi oraz środowiskiem akademickim. Jednym z najważniejszych przedsięwzięć Fundacji jest realizowana od 15 lat Akademia Letnia „Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju”. Fundacja należy do międzynarodowej sieci AtKisson Group, zrzeszającej ekspertów i organizacje pracujące na rzecz zrównoważonego rozwoju.

fot. Fundacja Sendzimira

fot. Grzegorz Siwek

fot. Grzegorz Siwek

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię