W piątek, 27 listopada zakończyły się targi, które zawsze są swego rodzaju świętem dla branży ochrony środowiska. Podczas tej imprezy miały miejsce niezwykłe wydarzenia, które umożliwiały lepsze zrozumienie tematyki odpadowej, bo taka idea w tym roku przyświecała całym targom.

O znaczeniu gospodarki odpadami w całym procesie ochrony środowiska i dążeniu do zrównoważonego rozwoju chyba nikogo nie trzeba przekonywać.

Rozpoczęło się dzień przed

23 listopada 2009 r. rozpoczął się Międzynarodowy Zjazd Ekologiczny, który podsumował wydarzenia związane z gospodarką odpadami, które miały miejsce w 2009 r. Zjazd był okazją nie tylko do omówienia dotychczasowych osiągnięć, ale przede wszystkim do dyskusji o przyszłości, o tym, jak działać, aby zrealizować zobowiązania wynikające z uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej. Dwa dni tej prestiżowej konferencji to także prezentacja pomysłów na praktyczne rozwiązania problemów gospodarki odpadami na przykładzie Danii.

Zwieńczeniem pierwszego dnia Zjazdu była Gala, podczas której uhonorowano tych, którzy aktywnie działają na rzecz promocji idei ochrony środowiska oraz tych, którzy swoją pracą przyczyniają się do zwiększenia selektywnej zbiórki odpadów w Polsce.

24 listopada – inauguracja

Forum Czystej Energii – w czasie jego trwania praktycy i naukowcy mieli okazję do wymiany doświadczeń i poglądów. Pierwszego dnia gościem specjalnym był minister środowiska, prof. Maciej Nowicki, który w swoim wystąpieniu mówił o przyszłość energii odnawialnej w Polsce, ponadto wskazał źródła finansowania, które rząd chce uruchomić dla inwestycji w zakresie energii odnawialnej. Ponadto energetykę odnawialną minister określił jako przyszłość dla Polski. O tym, jak ważna jest to kwestia, doskonale wie laureatka Nagrody Pracy Organicznej im. Wojciecha Dutki – Urszula Wojciechowska – redaktor miesięcznika „Czysta Energia”, która już osiem lat zajmuje się niezwykle ważnymi i trudnymi zagadnieniami związanymi z energią odnawialną. Forum Czystej Energii już na stałe zagościło na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POLEKO 2009.

Forum Recyklingu – to wydarzenie organizowane przez redakcję miesięcznika „Recykling”, które nie tylko rozpowszechnia ideę recyklingu w Polsce, ale przede wszystkim przyczynia się do omówienia aktualnych problemów i stanowi platformę wymiany doświadczeń oraz poglądów dla naukowców i praktyków z branży recyklingowej.

Forum Recyklingu odwiedził także minister środowiska, prof. Maciej Nowicki, który swoimi słowami wsparł działania na rzecz recyklingu, a sam recykling określił jako najistotniejszy element gospodarki odpadami. Z kolei zmiany, jakie rząd planuje wdrożyć poprzez wprowadzenie nowych ustaw, mają doprowadzić do stworzenia nowych podstaw prawnych, które przyczynią się do szybkiej realizacji celów. Ponadto minister zapowiedział wsparcie każdej inicjatywy, która odwołuje się do idei recyklingu.

Debata Ekoinnowacje Made in Poland – Bliska czy odległa przyszłość?

Pionierskie przedsięwzięcie redakcji czasopisma „Ecomanager” oraz Polskiej Platformy Technologicznej, dotyczyło tematów związanych z współpracą pomiędzy naukowcami a przedsiębiorcami w zakresie ekoinnowacji. Problem inwestowania w nowe technologie, które mają przyczynić się do ochrony środowiska, to w świecie rosnącej konkurencji, dbania o zrównoważony rozwój kwestia niezwykle ważna.

Wystawa szklanych statuetek z okazji jubileuszu 10-lecia Konkursu „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu

Coś miłego dla oka – wystawa szklanych statuetek znanego artysty plastyka prof. Zbigniewa Horbowego to wydarzenie, które nie tylko było zwieńczeniem dotychczasowej pracy nad konkursami, ale przede wszystkim sposobem zwrócenia uwagi na problematykę recyklingu i gospodarki odpadami. Gościem wystawy był również minister środowiska, prof. Maciej Nowicki, który podkreślił, że aby działać dla dobra środowiska, musimy dokonać przełomu, wyprowadzić gospodarkę odpadami z cienia, a za priorytet uznać recykling i kompostowanie. Licznie zgromadzonych gości przywitał również twórca niezwykłych statuetek, prof. Zbigniew Horbowy, który nie spodziewał się, że zwykłe zlecenie przyjęte 10 lat temu urośnie do takiej rangi.

26 listopada – dyskusja o kadrach

W przedostatni dzień targów odbyła się zorganizowana przez redakcję miesięcznika „Przegląd Komunalny” debata dotycząca kadr dla gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Podczas spotkania poruszono niezwykle istotne kwestie odnośnie zasobów kadrowych w ochronie środowiska oraz potencjału absolwentów wchodzących na rynek pracy. Zaproszeni goście, znani działacze w obszarze ochrony środowiska oraz studenci dokładnie przeanalizowali szanse na rynku pracy dla specjalistów z zakresu ochrony środowiska.

 

Forum Czystej Energii – Przemówienie Ministra Środowiska prof. Macieja Nowickiego – 24 listopada 2009 r., MTP.

Forum Recyklingu – Przemówienie Ministra Środowiska prof. Macieja Nowickiego – 24 listopada 2009 r., MTP.

Pierwszy dzień Międzynarodowego Zjazdu Ekologicznego – 23 listopada 2009 r., MTP.

Gala Międzynarodowego Zjazdu Ekologicznego Wręczenie statuetki Tygrys Recyklingu 23 listopada 2009 r., Poznań.

Stoisko portalu ZielonaLekcja.pl cieszyło się dużą popularnością – tutaj odwiedzone przez młodzież licealną.

Również siedmioletni Miłośnicy Ziemi odwiedzili stoisko ZielonaLekcja.pl.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię