Wiedza o występowaniu poszczególnych gatunków zwierząt i roślin w Polsce jest niewielka, bardzo często wysoce niezadowalająca. Jednak bardzo dużo obserwacji znajduje się w notatnikach osób obserwujących przyrodę amatorsko, o czym świadczą olbrzymie ilości informacji, wysyłanych na przyrodnicze listy i fora dyskusyjne.

Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” od początku swojego istnienia przywiązywało wielką wagę do gromadzenia informacji o przyrodzie naszego kraju. Polska Kartoteka Przyrodnicza stanowi kolejny etap działań w tym kierunku. Ma ona za zadanie gromadzenie i udostępnianie danych o stwierdzeniach zwierząt (w przyszłości także roślin) w Polsce. Nad całym przedsięwzięciem czuwa grupa specjalistów z różnych dziedzin nauk przyrodniczych, którzy weryfikują wszelkie oznaczenia i utrzymują kontakt ze współpracownikami.

Podstawowe zasady działania Kartoteki są proste. Każdy użytkownik może przekazać swoje obserwacje przyrodnicze. Może także korzystać ze zgromadzonych danych (z wyjątkiem stanowisk gatunków najcenniejszych i najrzadszych, oraz tych obserwacji, których utajnienia zażyczy sobie autor). Na dostęp do materiałów utajnionych wymagana będzie zgoda osób zarządzających kartoteka. Pomysłodawcy Kartoteki liczą też na to, że osoby wykorzystujące dane zgromadzone w kartotece, podzielą sie swoimi obserwacjami.

Pomysłodawcy zachęcają do wspólnego gromadzenia obserwacji przyrodniczych!

Liczba wpisanych i zatwierdzonych obserwacji w Polskiej Kartotece Przyrodniczej (PKP) przekroczyła 80.000. Od 23.01.2013 wpisanych zostało aż 20.000 obserwacji (niespełna 9 miesięcy). Wśród nich udział informacji o poszczególnych grupach zwierząt oraz roślin jest następujący:
    ptaki – 90,5%,
    ssaki – 3,9 %,
    owady – 3,1 %,
    gady – 0,4 %,
    płazy – 0,8 %,
    rośliny – 1,2 %,
    pozostałe (ryby, raki, pająki, mięczaki, siedliska) – 0,1 %.

Jak widać z powyższego zestawienia zdecydowanie największy udział wpisanych obserwacji stanowią nadal ptaki. Chciałbym zaznaczyć, że Użytkownicy nie widzą wszystkich wpisanych obserwacji, ponieważ niektóre osoby części swoich obserwacji nie upubliczniają. W PKP można rejestrować obserwacje zarówno zwierząt, jak i roślin, z każdego zakątka Polski. Wiele obserwacji jest bogato dokumentowanych. Poniżej pokazane są wybrane zdjęcia wielu autorów obrazujące zamieszczone obserwacje różnych zwierząt. Zdjęć dokumentacyjnych w Kartotece są już tysiące. Są one różnej jakości. Ale przecież nie jakość zdjęcia jest najważniejsza – istotna jest konkretna informacja.

Przejdź do Polskiej Kartoteki Przyrodniczej

Każdy użytkownik może przekazać swoje obserwacje przyrodnicze, a także skorzystać ze zgromadzonych danych. / Fot. Chris Chidsey, www.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię