Ponad 50 proc. Europejczyków deklaruje podejmowanie działań na rzecz poprawy klimatu . W celu promowania dobrych postaw oraz dostarczenia społeczeństwu wiedzy, praktycznych rozwiązań Komisja Europejska rozpoczyna kampanię ?Świat, jaki lubisz. Klimat, który Ci odpowiada.?

Partnerami kampanii w Polsce są Krajowa Agencja Poszanowania Energii, Stop CO2. Rusz się, Kolicja Klimatyczna. Działania kampanii będą trwały do 2013 roku.

Connie Hedegaard – komisarz UE ds. działań w dziedzinie klimatu – we współpracy z ponad 70 organizacjami z całej Europy, zainaugurowała 8 października br. ogólnoeuropejską kampanię informacyjną. Zadaniem kampanii „Świat, jaki lubisz. Klimat, który Ci odpowiada.” jest pokazanie  , że działania dotyczące klimatu mogą zwiększyć dobrobyt i przynieść korzyści gospodarcze obywatelom Europy. Celem kampanii jest również zwrócenie uwagi w debacie związanej z klimatem, na to jak istotne są praktyczne rozwiązania, które przynoszą korzyści i pozwalają uzyskać oszczędności pieniędzy, czasu i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. 

W całej Europie można znaleźć wiele przykładów inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie klimatu, prowadzących do ograniczenia zanieczyszczenia CO2 i poprawy jakości życia Europejczyków. Jednym z przykładów jest  dworzec główny w Sztokholmie,  w którym do ogrzania pobliskiego biurowca wykorzystuje się ciepło ciał pasażerów. . Takie działanie wpływa nie tylko na ograniczenia emisji dwutlenku węgla, poprawia także efektywność kosztową dworca. Dzięki wykorzystanemu systemowi rachunki za energię dla tego budynku zmniejszyły się o 20-25 proc. Kolejnym przykładem może być duńska szkoła Gedved w miejscowości Horsens. Wykorzystanie energii słonecznej pozwala zaoszczędzić placówce rocznie 30 tys. euro . , które  są przeznaczenia poprawę edukacji. 
 „Mamy wybór: możemy DZIAŁAĆ, wykorzystując wiedzę na temat zmiany klimatu albo siedzieć bezczynnie i obserwować pogarszającą się sytuację. Obie opcje kosztują. Dlaczego nie mielibyśmy stworzyć świata, jaki lubimy, z klimatem, który nam odpowiada, dopóki mamy na to jeszcze czas? Celem kampanii jest skoncentrowanie europejskiej debaty na możliwych rozwiązaniach i powodach, dla których ich nie stosujemy” – powiedziała Connie Hedegaard.
 
Osią kampanii ma być strona internetowa, dostępna we wszystkich 23 językach UE. Serwis internetowy będzie platformą, na której obywatele, przedsiębiorstwa i grupy lokalne będą mogły przedstawiać, promować i prowadzić dialog na temat  rozwiązań służących ograniczeniu emisji. W ramach planowanych działań, na stronie internetowej zostanie ogłoszony ogólnoeuropejski konkurs na najlepsze i najbardziej oryginalne rozwiązanie, które wpływa pozytywnie na klimat..  
 
W ramach kampanii, organizatorzy będą zapraszali i nawiązywali współpracę z partnerami – organizacjami, których celem jest realizowanie działań dążących do poprawy klimatu.  Obecnie należy kampania poparło ponad 70 organizacji obejmujących stowarzyszenia biznesowe, uniwersytety, organizacje pozarządowe i instytucje rządowe. 
Podczas inauguracji kampanii pod hasłem „Wizje świata, jaki lubisz” komisarz Hedegaard, Sekretarz Stanu Wielkiej Brytanii ds. Energii i Zmiany Klimatu Ed Davey oraz inni prelegenci rozpoczęli debatę, w której uczestniczyli partnerzy kampanii i obywatele. Dyskusję można oglądać na żywo na profilu kampanii na Facebooku oraz komentować na Twitterze. 
 
W latach 2012-2013 zorganizowane zostaną kolejne wydarzenia w różnych państwach członkowskich, w tym w Bułgarii, Polsce, Portugalii i we Włoszech.  
Kontekst i tło kampanii
Działania kampanii zostały zaplanowane do końca 2013 r. Zostaną w niej zaprezentowane efektywne ekonomiczne oraz skuteczne rozwiązania w zakresie spełnienia celu UE, polegającego na ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych o 80-95 proc. do 2050 r. 
 
Kampania stanowi uzupełnienie „Planu działania prowadzącego do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r.” Komisji z marca 2011 r.. Dokument  wyznacza sposoby znacznych, ale opłacalnych ograniczeń emisji w głównych sektorach gospodarki. W planie działania wykazano, że stworzenie gospodarki niskowęglowej umożliwi zwiększenie inwestycji w „czyste” technologie i infrastrukturę, np. inteligentne sieci elektryczne. Ponadto sugerowane rozwiązania mogą znacznie zmniejszyć import ropy i gazu.
 
W średnioterminowej perspektywie do 2020 r. UE zamierza ograniczyć emisje gazów cieplarnianych o 20 proc, zwiększyć efektywność energetyczną o 20 proc. i zwiększyć udział energii ze źródeł odnawialnych w koszyku energetycznym do 20 proc. Obecnie emisje UE są o 17 proc. niższe niż w roku 1990. 
 
źródłó: ekonews.com.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię