Do grudnia br. jest realizowany program edukacji ekologicznej pt. „Ekologia – informacja – edukacja” w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie.

W ramach tego programu prowadzone są zajęcia  dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Istnieje też  Kącik Malucha w Oddziale dla Dzieci WBP, w którym znajdują się materiały i zabawki dydaktyczne poświęcone zagadnieniom ochrony środowiska.

Projekt nastawiony jest na poprawę dostępu do informacji ekologicznej dla mieszkańców Małopolski, aktualizację istniejących baz danych i tworzenie nowych baz, bardziej odpowiadających oczekiwaniom użytkowników. Program będzie wsparty przez aktywną edukację ekologiczną, zróżnicowaną w formie i treści.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze obejmują cykl warsztatów ekologicznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Cykl zajęć pt. „Barwy i głosy” przyrody ma zwrócić uwagę na barwy  przyrody i ich zmienność oraz zachęcić do słuchania różnych szmerów, dźwięków i głosów przyrody. Zajęcia „Czy trzeba sprzątać świat?” unaocznią zagrożenia ekologiczne i uświadomią niebezpieczeństwa grożące życiu ludzi spowodowane zanieczyszczeniami i dewastacją środowiska przyrodniczego. Podczas zajęć "Kto chroni środowisko?" dzieci zaznajomią się z nazwami i miejscami działania organizacji ekologicznych oraz spotkają ich przedstawicieli.

Uczestnicy zajęć otrzymają dyplom Młodego Ekologa.

W Oddziale dla Młodzieży odbędzie się cykl prezentacji "Góry czyste i bezpieczne". Dla dorosłych przygotowano otwarte wykłady pt. "Etyka a ekologia".

Źródło: www.krakow.miastodzieci.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię