Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach ?Poznajemy nasze drzewa i krzewy?, adresowanych do klas IV-VI szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych. W związku z ograniczoną pulą 50 bezpłatnych warsztatów w zajęciach może wziąć udział jedna klasa ze szkoły.

Czas trwania zajęć: około 1,5 godziny
Miejsce: Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku
Realizacja: Pula 20 warsztatów zostanie zrealizowana do końca stycznia 2011 r. Zapisy na 30 warsztatów zaplanowanych na II semestr 2011 r. rozpoczną się 1 lutego. Terminy do ustalenia telefonicznie
Forma: warsztaty: prezentacja multimedialna (wykład z aktywnym udziałem uczniów) + część praktyczna (ćwiczenia z rozpoznawania drzew na podstawie świeżych bądź ususzonych liści i zdjęć, rozwiązywanie quizów z nagrodami)

Zajęcia obejmują:

 • prezentację multimedialną – interaktywny wykład;
 • „burzę mózgów”;
 • dyskusję;
 • gry i zabawy dydaktyczne;
 • ćwiczenia z materiałem biologicznym;
 • konkurs z nagrodami.

Cele i efekty dydaktyczne

Celem warsztatów jest nauka rozpoznawania najpopularniejszych gatunków drzew.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • potrafi wymienić i ogólnie scharakteryzować gatunki drzew i krzewów powszechnie występujące w Polsce;
 • potrafi wykorzystać cechy takie jak: kształt i wygląd liści/igieł, wygląd kory, owoców, kwiatów, pokrój drzewa itp. jako pomoc/narzędzie do oznaczania gatunku;
 • wzbogaca i utrwala przyrodniczy aparat leksykalny (nowe pojęcia);
 • potrafi dostrzec korzyści płynące z obecności drzew w życiu człowieka – estetyczne, kulturowe, gospodarcze;
 • zna taksony dendrologiczne rodzime i obce we florze Polski;
 • kształtuje umiejętność postrzegania kompleksów leśnych jako ważnych ekosystemów

Warsztaty realizowane są w ramach projektu „Bioróżnorodność – poznaj by zachować” finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 Źródło: CIEE

Odbędą się m.in. ćwiczenia z rozpoznawania drzew na podstawie świeżych bądź ususzonych liści. / Fot. www.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię