Poszerzenie wiedzy z zakresu czterech składowych dziedzin przedmiotu przyroda oraz wymiana doświadczeń praktycznych związanych z ich nauczaniem to cele XII Ogólnopolskiego Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, pt. „Praktyczne aspekty edukacji przyrodniczej”, który odbędzie się 17-18 września w Łodzi.

Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych organizowane jest przez Zakład Dydaktyki Geografii Wydziału Nauk Geograficznych oraz Katedrę Modelowania Procesów Nauczania Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ.

Forum stanowi kontynuację wieloletnich spotkań na różnych wydziałach nauk przyrodniczych w Polsce. W tym roku organizatorzy zapraszają na XII Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych pt. „Praktyczne aspekty edukacji przyrodniczej”, które odbędzie się na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Potrzeba powiązania procesu kształcenia w szkole z praktycznym wykorzystaniem nabywanej przez uczniów wiedzy i umiejętności znalazła swój wyraz także w zapisach, wprowadzanej aktualnie, nowej podstawy programowej. W ramach XII Forum specjaliści reprezentujący geografię, biologię, fizykę i chemię przedstawią niektóre możliwości przeniesienia osiągnięć poszczególnych dyscyplin naukowych w realia życia codziennego i zwiększenia praktycznego wykorzystania wiedzy przyrodniczej poprzez uwzględnianie jej różnych aspektów w nauczaniu przedmiotu przyroda.

Organizatorzy zapewnią uczestnikom udział w zajęciach poprowadzonych zarówno w formie wykładów jak również warsztatów kameralnych i zajęć terenowych (Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów). Organizatorzy przewidują wydanie drukiem referatów oraz materiałów warsztatowych, które otrzymają uczestnicy. Z tego względu udział w Forum jest odpłatny. Opłata wynosi 60 zł (bez wycieczki) lub 80 zł (z wycieczką).

Organizatorzy nie zapewniają noclegów i wyżywienia. Wkrótce na stronie internetowej zostanie umieszczona lista proponowanych miejsc noclegowych. Osoby zainteresowane udziałem w XII Ogólnopolskim Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych proszone są o przesłanie zgłoszenia (na dołączonym formularzu) pocztą elektroniczną na adres [email protected] do 20 czerwca 2011 r. Opłaty za udział w Forum należy wnosić do końca czerwca br. na numer rachunku:  88 1240 3028 1111 0010 2942 8031, w opisie wpłaty wpisując: „Opłata za uczestnictwo w XII Ogólnopolskim Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych”.

Forum stanowi kontynuację wieloletnich spotkań na różnych wydziałach nauk przyrodniczych w Polsce. / Fot. www.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię