Hand holding a megaphone promotel eco friendly icons over green background. Vector file available.

Urząd Gminy Myślibórz postanowił przybliżyć uczniom tematykę segregowania odpadów, prawidłowego ich zagospodarowania oraz recyklingu. Dlatego też zlecił Działowi Edukacji Ekologicznej firmy Abrys przeprowadzenie ponad 60 prelekcji w szkołach na terenie gminy.

Podczas zajęć prowadzący mówili o zagrożeniach środowiskowych związanych z zaleganiem ogromnych ilości śmieci na cennych przyrodniczo terenach. Ponadto przedstawiono tematykę dopuszczalnych prawnie sposobów zagospodarowania odpadów, takich jak recykling, kompostowanie, spalanie i składowanie. Dzieci miały też możliwość obejrzenia wyjątkowych eksponatów w postaci regranulatu z butelek PET, z którego powstają nowe przedmioty, stopionego szkła, włókien celulozy, jak i paliwa alternatywnego z odpadów komunalnych.

Podsumowaniem zajęć był test segregowania odpadów z uwzględnieniem odpadów problemowych i niebezpiecznych, trafiających do punktu selektywnej zbiórki odpadów. Zwieńczenie prelekcji stanowiła dyskusja o codziennych trudnościach z segregowaniem oraz o wyzwaniach stojących przed polskim społeczeństwem w kontekście wymogu osiągania określonych poziomów recyklingu.

Zajęcia odbyły się w grudniu i służyły nie tylko zwiększeniu wiedzy najmłodszych zakresie odzyskiwania surowców z odpadów, ale były też elementem edukacji kaskadowej, dzięki której dzieci mogą przekazać pozyskane informacje swoim rodzicom i opiekunom. W sumie w prelekcjach uczestniczyło 1397 uczniów.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię