Fundacja Partnerstwo dla Środowiska od 2005 roku posiada status OPP. Przekazując 1% swojego podatku od dochodu na rzecz Fundacji, można wesprzeć działania związane z lokalnymi miejscami pracy, czystym środowiskiem naturalnym, atrakcyjnymi turystycznie miejscami, produktami przyjaznymi dla środowiska oraz programy edukacji ekologicznej w szkołach.

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska 1997 r. pomaga mieszkańcom ponad 20 regionów Polski zmieniać swoje otoczenie – rozwijać współpracę lokalną, przedsiębiorczość i szacunek dla środowiska naturalnego.

Fundacja realizuje sześć programów, które wprowadzają zasady zrównoważonego rozwoju w codzienne życie Polaków:
– Grupy Partnerskie – wsparcie współpracy między sektorem publicznym, gospodarczym i społecznym w ponad 20 regionach Polski oraz organizujemy ogólnopolską wymianę doświadczeń poprzez Krajową Sieć Grup Partnerskich (www.grupypartnerskie.pl), 
– Zielone Szlaki – Greenways – ponadregionalne trasy dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, służące turystom niezmotoryzowanym (www.greenways.pl), 
– Szkoły dla Ekorozwoju – angażowanie dzieci i młodzieży w działania na  rzecz środowiska – zagospodarowanie terenów publicznych i ochronę przyrody, oszczędzanie energii, wody, segregację odpadów itp. (www.ekoszkola.pl), – Czysty Biznes – wsparcie proekologicznych działań firm (np. zmniejszenie zużycia energii elektrycznej) oraz przyznanie certyfikatów środowiskowych (Zielone Biuro, Czysta Turystyka, Przyjazny Rowerom), aby zwiększyć ich konkurencyjność na rynku (www.czystybiznes.pl), 
– Ekomuzea – angażowanie mieszkańców w odkrywanie i ochronę wartości przyrodniczych i kulturowych w swoim otoczeniu, (www.ekomuzea.pl), 
– Marka Lokalna – wsparcie przedsiębiorczości lokalnej poprzez tworzenie i promowanie marek produktów związanych z tradycjami danego regionu (www.markalokalna.pl).

Programy Fundacji są nieustannie rozwijane zgodnie z lokalnymi potrzebami. Działania te obejmują m.in. pomoc finansową, doradczą, szkoleniową, tworzenie sieci współpracy, certyfikację środowiskową, proponowanie innowacyjnych rozwiązań i upowszechnianie sprawdzonych wzorów działań przyjaznych dla środowiska.

Jak przekazać 1% swego podatku od dochodu? Wypełniając formularz PIT, należy wpisać w rubryce Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego należy wpisać pełną nazwę Fundacji: FUNDACJA PARTNERSTWO DLA ŚRODOWISKA, nr KRS: 00000 98193 oraz kwotę 1% podatku należnego za rok 2008. Środki na konto przeleje sam urząd skarbowy.

Kontakt:

Olga Gałek
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
31-028 Kraków
ul. Św. Krzyża 5/6
tel./fax. +48-124302465 wew. 29
e-mail: [email protected]

Źródło: www.epce.org.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię