Rekiny są zwierzętami znanymi większości społeczeństwa, jednak nasza wiedza na temat tych fascynujących zwierząt jest faktycznie płytka i znikoma. Kojarzymy rekiny z filmów sensacyjnych, gdzie ukazywane są bardzo często w negatywnym świetle.

Dla bardziej dociekliwych zostają filmy dokumentalne i nieliczne książki o życiu tych niezwykłych zwierząt. Rekiny są tak mało poznaną gromadą, że wiele gatunków zostało odnotowane tylko kilkakrotnie w historii nauki, co podkreśla dostępna literatura na ten temat.

Skrytość tych zwierząt i ukryte niebezpieczeństwo dla człowieka spowodowało, że rekiny zawsze były celem zainteresowania kultu lub wręcz panicznego nieuzasadnionego strachu. Właśnie paniczny strach był kilkanaście lat temu przyczyną zabijania tych zwierząt bez żadnego konkretnego uzasadnienia. Takie działania ograniczyły stan liczebny wielu gatunków, a nawet doprowadziły do skrajnego zagrożenia wyginięciem rzadkich przedstawicieli gromady.

Dziś nadal kultywuje się w niektórych kręgach wiarę w moc płetwy rekina czy amulety wykonane z ich zębów. A w wyniku tego rekiny są odławiane wyłącznie dla pozyskania cennych płetw lub innych części ciała, po czym są ponownie wpuszczane do oceanu, w którym na dnie śmiertelnie zranione umierają w męczarniach. Niezwykłość rekinów i wspaniałe przystosowanie w drodze ewolucji stało się ich przekleństwem. Dodatkowo zmiany chemizmu wody powodowane oddziaływaniem przemysłu i rolnictwa negatywnie wpływają na prawidłowe funkcjonowanie organizmów rekinów. Obserwuje się m.in. nieprawidłowe rozwijanie płodu, istnieje możliwość ekspansji groźnych dla rekinów chorób.

Brak dużego drapieżnika w ciągle jeszcze, bogatym wodnym świecie może spowodować nieodwracalne negatywne skutki w funkcjonowaniu potężnych zbiorników wodnych, z którym nierozerwalnie związane jest środowisko lądowe. Czy mimo posuniętego zaawansowania techniki, nauki dopuścimy do wyginięcia tak dużych i ciągle mało poznanych zwierząt jak rekiny. Zanik jednego gatunku może mieć poważne skutki w funkcjonowaniu całego środowiska przyrodniczego, którego również jesteśmy częścią. Wydawałoby się, że temat Nas nie dotyczy? Czy aby na pewno? Coraz częściej podróżujemy do różnych zakątków świata. Przywozimy różne pamiątki, szeroki dostęp do Internetu ułatwia pozyskiwanie zakazanych fragmentów zwierzęcych.

Zastanówmy się czy zakupy interesujących przedmiotów nie są związane z okrutną śmiercią jakiegoś zwierzęcia. Nasze pojedyncze decyzje mogą mieć czasami globalne znaczenie!

mgr inż. Łukasz Tyburski
specjalista ds. ochrony środowiska
[email protected]
 

Skrytość tych zwierząt i ukryte niebezpieczeństwo dla człowieka spowodowało, że rekiny zawsze były celem zainteresowania, kultu lub wręcz panicznego nieuzasadnionego strachu. / Fot. Rick Hawkins, www.sxc.hu

Dziś nadal utrzymuje się w niektórych kulturach wiarę w moc płetwy rekina czy amulety wykonane z ich zębów. / Fot. Jon Fletcher, www.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię