Wojewódzki Fundusz w Gdańsku prowadzi Konkurs Fotograficzny pt. ?Kolory Pomorza w inwestycjach?. Przedmiotem Konkursu są prace zawierające zdjęcia przedstawiające inwestycje realizowane w województwie pomorskim w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Celem Konkursu jest wyłonienie zdjęć najlepiej dokumentujących realizację inwestycji ze środków unijnycb. Konkurs jest adresowany do mieszkańców województwa pomorskiego. Konkurs ma charakter otwarty; jest przeznaczony dla fotografii amatorskiej  i profesjonalnej i zostanie rozstrzygnięty odrębnie dla dwóch kategorii wiekowych autorów prac: osoby pełnoletnie i osoby niepełnoletnie.

Każdy z autorów może nadesłać maksymalnie 3 prace konkursowe. Technika wykonania prac jest dowolna. Każda praca konkursowa może zawierać tylko jedno zdjęcie w formie cyfrowej o minimalnej rozdzielczości 1920×1440 pikseli i w rozmiarze nie przekraczającym 10 MB oraz opis zdjęcia. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 10 września 2011 roku. Termin złożenia oświadczeń upływa 15 września 2011 roku.

Wykaz inwestycji realizowanych w województwie pomorskim w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:

 1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gniewinie wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
 2. Kompleksowe wyposażenie w kanalizację sanitarną miasta Tczew-Etap IV wraz z magistralą wodociągową
 3. Kompleksowy program gospodarki ściekowej gminy Tczew
 4. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie części gminy Starogard Gdański
 5. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Szemud w Bojanie, Koleczkowie i Dobrzewinie
 6. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w aglomeracji Kwidzyn
 7. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kartuzy
 8. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice
 9. Zabezpieczenie brzegów Morza Bałtyckiego będącychw administracji Urzędu Morskiego w Gdyni
 10. Uporządkowanie  gospodarki wodno-ściekowej w Uzdrowisku Sopot
 11. Rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni.
 12. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej strefy nadmorskiej w aglomeracji Władysławowo
 13. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Hel
 14. Modernizacja gospodarki ściekowej w mieście Łeba
 15. Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w gminie Ustka

Źródło: www.wfosigw-gda.pl

Projekty dotyczyły m.in. uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w nadmorskich aglomeracjach. / Fot. www.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię