W ubiegłym tygodniu, tj. 30 marca 2011 r. zakończyła się ostatecznie rekrutacja do projektu ?Szkoła Zielonych Liderów?. W trakcie procesu rekrutacyjnego wpłynęły 23 zgłoszenia, z których ostatecznie wybrano 15 uczestników. Wśród zgłoszeń dominowały osoby studiujące w Poznaniu zamieszkujące Miasto Poznań oraz Powiat Poznański.

Pojawiły się również zgłoszenia z innych regionów Wielkopolski: Obornik i Środy Wielkopolskiej, a także z województw łódzkiego i małopolskiego. Zgłoszenia wysłały zarówno osoby świadome, zainteresowanie zrównoważonym rozwojem, które często w swoim życiu podejmowały już aktywne działania na rzecz ochronny środowiska (realizacja projektów z zakresu ochrony przyrody, edukacja ekologiczna, segregacja odpadów) jak również osoby, które dopiero zaczynają poznawać omawiane zagadnienia.

Pierwszy tydzień szkolenia, tj. 2-3 kwietnia 2011 r., pozwolił uczestnikom na poznanie oraz udoskonalenie własnych umiejętności liderskich. Przez dwa dni przyszli „Zieloni Liderzy” rozwijali swoje umiejętności miękkie takie jak komunikacja interpersonalna, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów, zarządzania zespołem itp. Zajęcia prowadzone przez psychologa – Łukasza Drobnika miały formę wykładowo-warsztatową, z licznymi ćwiczeniami praktycznymi. Uczestnicy opracowywali różne koncepcje, diagramy i rysunki, po czym prezentowali je reszcie grupy. Nie zabrakło również odgrywania ról w różnych scenkach sytuacyjnych. Najczęściej wykorzystywaną techniką była praca w grupach lub dyskusja na forum.

W kolejny weekend tj. 9-11 kwietnia uczestnicy dowiedzą się co dokładnie oznacza pojęcie: „zrównoważony rozwój” oraz zobaczą, jak w praktyce wdrażają go inni. Podczas sesji Case Study zaproszeni przez Centrum Promocji Ekorozwoju goście zaprezentują przykłady swojej pro-środowiskowej działalności. Swoją obecność potwierdzili: Joanna Mieszkonic z Fundacji Aeris Futuro z Krakowa, Agata Rudnicka z Centrum Strategii i Rozwoju Impact z Łodzi, a także Lech Mergiel – założyciel Stowarzyszenia My Poznaniacy, Lechosław Lerczak – znany poznański działacz organizacji ekologicznych, Joanna Ciechanowska-Barnuś – prezes Fundacji Pro Terra prowadzącej edukacje ekologiczną a także inni działacze z wielkopolskich organizacji pozarządowych.

Szczegółowe informację na temat przebiegu szkoleń na stronie internetowej projektu: www.zielonylider.pl.
 

Uczestnicy opracowywali różne koncepcje, diagramy i rysunki, po czym prezentowali je reszcie grupy. / Fot. CPE

Zajęcia prowadzone miały formę wykładowo-warsztatową, z licznymi ćwiczeniami praktycznymi. / Fot. CPE

Pierwszy tydzień szkolenia pozwolił uczestnikom udoskonalić własne umiejętności liderskie. / Fot. CPE

Przez dwa dni przyszli „Zieloni Liderzy” rozwijali swoje umiejętności miękkie takie, jak komunikacja interpersonalna. / Fot. CPE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię