„Bagna Średzkie” to obszar otwarty, powstały po torfowiskach niskich i obejmujący dolinę oraz rzeczkę, porośniętą trzciną. Występują tu kośne łąki oraz kępy wierzb.

Nazwa ścieżki Punkt obserwacyjny – Obszar Chronionego Krajobrazu
Długość ścieżki 2 km
Czas przebycia 1,5 – 2 h
Trasa (miasta)  
Opis (krótki)

"Bagna Średzkie" to obszar otwarty, powstały po torfowiskach niskich i obejmujący dolinę oraz rzeczkę, porośniętą trzciną. Występują tu kośne łąki oraz kępy wierzb.

W lutym 2005 r. zlecono ornitologom z Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” opracowanie propozycji zagospodarowania tego terenu, by przyniosły one zarówno korzyści przyrodzie, jak i mieszkańcom.

W ramach realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy programu „Rowy” w Środzie Wielkopolskiej, wykoszono skarpy i usunięto zatory na Strudze Średzkiej oraz postawiono tablice edukacyjne. Starostwo dysponuje 6 lornetkami do obserwacji ptaków, które mogą być wypożyczane przez nauczycieli w Wydziale Środowiska.

Na ścieżce można zobaczyć mewę. / Fot. Jorge Vicente, www.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię