Jest to kolejny konkurs organizowany w Ostrowie Wielkopolskim przez tamtejszy Urząd Miasta i ZOiGO ?MZO?. Rozstrzygnięcie nastąpi na dorocznym festynie MajOSTaszki.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z ostrowskich Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych oraz wszystkich mieszkańców.

Celem konkursu jest ochrona środowiska przed szkodliwymi odpadami z gospodarstw domowych. Organizatorzy chcą też dotrzeć do mieszkańców za pośrednictwem dzieci i młodzieży z informacją o właściwym postępowaniu z odpadami. Troszcząc się o środowisko, zauważając rosnącą górę odpadów jaką wytwarza nasze społeczeństwo musimy myśleć o tym jak ograniczyć tempo ich powstawania – mówią w MZO. Konieczna jest przy tym zmiana mentalności mieszkańców miasta.

Ma się tak stać dzięki edukacji w zakresie selektywnej zbiórki odpadów oraz recyklingu. Szczególnie warto tu uwzględnić płynące z tego tytułu korzyści dla środowiska. Chodzi o podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa, tak by zachęcić je do selektywnej zbiórki odpadów oraz pogłębić wiedzę na temat gospodarowania odpadami.

Ponieważ nie wszyscy mieszkańcy prowadzą segregację, wiele niebezpiecznych dla środowiska odpadów trafia na składowisko. Zbierając selektywnie np. baterie, korki plastikowe, puszki chronimy środowisko naturalne.

Kolejny konkurs, organizowany podczas Festynu Rodzinnego powinien – tak jak ubiegłoroczny – cieszy się dużym zainteresowaniem. Zebrane zużyte baterie, korki oraz puszki trafią do odzysku. Rozstrzygniecie konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas tegorocznego Festynu Miejskiego majOSTaszki 8 maja 2010 r. Atrakcyjne nagrody zostaną ufundowane przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski oraz ZOiGO "MZO".
 

Zbierając selektywnie np. baterie, korki plastikowe, puszki chronimy środowisko naturalne. / Fot. MZO Ostrów

Celem konkursu jest ochrona środowiska przed szkodliwymi odpadami z gospodarstw domowych. / Fot. MZO Ostrów

Ubiegłoroczne rozstrzygnięcie konkursu. / Fot. MZO Ostrów

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię