W tym roku już po raz dziewiąty odbędzie się Raciborski Festiwal Ekologiczny Piosenki i Wiersza dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej ? Racibórz 2010. Konsekwentnie od pierwszej edycji Festiwalu jednym z jego głównych celów jest upowszechnianie idei ekologicznych narzędziami sztuki – piosenką i wierszem.

Podobnie jak w latach ubiegłych tak i w tegorocznej edycji Festiwalu codziennie prowadzone będą zajęcia z ekologii dla wszystkich uczestników, mające na celu uczenie dzieci i młodzieży przyrody w jej naturalnym środowisku. Spotkania uczestników z pedagogami i twórcami, służące doskonaleniu warsztatu wokalnego, interpretacyjnego, estradowego, choreograficzno – tanecznego, a także wymiana doświadczeń w zakresie sztuki słowa.

Główne cele Festiwalu i założenia merytoryczne, z których najważniejszym jest szeroko rozumiana edukacja ekologiczna upowszechniana poprzez muzykę
i poezję, znalazły rzesze zwolenników, odbiorców i fascynatów, przede wszystkim wśród najmłodszego pokolenia Polaków. Festiwal, jak co roku adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej stopnia podstawowego, gimnazjalnego oraz ponadgimnazjalnego. Po raz kolejny będzie mogła w nim wziąć udział młodzież niepełnosprawna.

Patronat honorowy nad bieżącą edycją objął: Minister Środowiska, patronaty wspierające: Wojewoda Śląski, Marszałek Województwa Śląskiego, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, Henryk Siedlaczek – Poseł na Sejm RP, Bolesław Piecha – Poseł na Sejm RP, Polski Komitet ds. UNESCO oraz Fundacja ”Nasza Ziemia.
 
Przesłuchania regionalne do Festiwalu w bieżącym roku odbędą się  w Zespole Szkół nr 68 w Warszawie w terminie 20 kwietnia oraz w Śląskim Centrum Muzycznym – "Muzyka i Ruch" w Rybniku w dniu 23 kwietnia.  Wszystkich zainteresowanych organizatorzy zapraszają do Raciborza od 27 do 30 maja 2010 r. Koncert Konkursowy Piosenki Ekologicznej – 29 maja 2009 r. (sobota) godz. 13.00, Koncert Galowy Festiwalu – 30 maja 2010 r. (niedziela) godz.18.00. Na Koncert Festiwalu zapraszamy do sali widowiskowej Domu Kultury „Strzecha” w Raciborzu przy ulicy Londzina 38.

 

Najważniejszym celem konkursu jest edukacja ekologiczna upowszechniana poprzez muzykę i poezję.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię