Tegoroczna akcja recykling ?Rejs ? odzyskuj tworzywa sztuczne?, którą Fundacja PlasticsEurope Polska po raz kolejny organizuje wspólnie z podróżnikiem Dominikiem Dobrowolskim startuje z okolic Tarnowa na Dunajcu, a zakończy się w Porcie Morskim w Szczecinie. Tym razem podróżnik ma przed sobą blisko 1500 km spływu szlakiem polskich rzek: Dunajecem, Wisłą, Brdą, Notecią, Wartą i Odrą.

Ta proekologiczna inicjatywa, która ma zwrócić uwagę na wartość odpadów tworzyw sztucznych i korzyści jakie przynosi ich właściwe zagospodarowanie, ściśle powiązana jest z problematyką zaśmiecania – odpady porzucone w środowisku często w efekcie trafiają do rzek i dalej do mórz. Główna idea spływu to przede wszystkim spotkania informacyjne na kolejnych etapach trasy z lokalnymi społecznościami, na których głównym tematem będzie wspólna troska o czystość rzeki i nadbrzeża. Trasa ponad trzytygodniowego spływu podzielona jest na ponad 20 odcinków, a spotkania odbędą się m.in. w Tarnowie, Sandomierzu, Warszawie, Włocławku, Toruniu, Bydgoszczy, Pile, Gorzowie Wielkopolskim i Szczecinie.

Przeważająca większość zanieczyszczeń w środowisku wodnym ma swoje źródło na lądzie, będąc bądź skutkiem nieefektywnej gospodarki odpadowej bądź niewłaściwych zachowań. Widoczne są zwłaszcza te odpady, które unoszą się na powierzchni wody i mogą przemieszczać się w ten sposób na bardzo duże odległości. Do takich odpadów należą odpady tworzyw sztucznych, np. porzucone w środowisku zużyte opakowania. Taka sytuacja jest nie do zaakceptowania, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że odpady takie mają bardzo dużą wartość jako surowce wtórne a ich prawidłowe zagospodarowanie przynosi konkretne korzyści środowiskowe i ekonomiczne –
mówi Kazimierz Borkowski, dyrektor Fundacji PlasticsEurope Polska, dodając: Przewidujemy, że wprowadzane obecnie długooczekiwane zmiany w systemie zagospodarowania odpadów w naszym kraju istotnie przyczynią się do zwiększenia stopnia odzysku tych wartościowych materiałów.

Dokonane w ostatnim czasie zmiany w polskim prawie, a więc nowa Ustawa o odpadach, będąca transpozycją Ramowej Dyrektywy o Odpadach z 2008 r., ustawa o obowiązkach utrzymania czystości w gminie regulująca kwestię własności odpadów, czy przyjęta przez Sejm 10 maja br. ustawa dotycząca opakowań i odpadów opakowaniowych, to szansa na nadrobienie zaległości w dziedzinie zagospodarowania odpadów w naszym kraju. Te działania legislacyjne dążą do wyeliminowania podstawowych słabości polskiego systemu gospodarki odpadami, takich jak niewydolny system kontroli, raportowanie fałszywych danych, uchylanie się części przedsiębiorców od obowiązków związanych z odzyskiem opakowań, fikcyjny obrót odpadami, itp. Ponadto stworzenie mechanizmów porządkujących gospodarkę odpadami w Polsce bezpośrednio przyczyni się do zwiększenia dostępności odpadów tworzyw sztucznych zdatnych do recyklingu, m.in. poprzez zwiększenie selektywnej zbiórki czy rozwój systemów sortowania.

Codzienna relacja z wyprawy i bieżące informacje: www.recykling-rejs.pl

Więcej informacji na stronach internetowych: www.plasticseurope.org,  www.plasticsconverters.eu  www.euromap.org

   

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię