Rzeka Rurzyca płynie przez obszar Pojezierza Wałeckiego, tworząc niezwykle malowniczą dolinę.

rurz16

Rurzyca ma długość 23 km, i bierze swój początek w źródliskach, wypływających ze stromych zboczy, dochodzących nawet do 20 metrów wysokości. Deniwelacje terenu, tworzące urozmaiconą rzeźbę są wynikiem działalności najmłodszego zlodowacenia bałtyckiego, który ustąpił z tych terenów ok.10- 12 tysięcy lat temu, pozostawiając  po sobie krajobraz poprzecinany rynnami i jarami, urozmaicony morenowymi wzgórzami.

Rurzyca Rurzyca

Rurzyca  Rurzyca

Źródliskowy obszar rzeki Rurzycy objęto ochroną już w 1936 roku, gdy Niemcy utworzyli rezerwat Teufelsspring, następnie w 1961 roku utworzono rezerwat Diabli Skok.

Z nazwą rezerwatu wiąże się legenda o tajemniczym mężczyźnie, podbijącym serca miejscowych kobiet.

Krajobraz płynących strug, przeradzających się wartkie strumyki nadaje temu miejscu górskiego charakteru ! Specyficzny mikroklimat rezerwatu sprzyja rozwojowi roślinności górskiej, co jest niespotykane w północnej Polsce.

Rurzyca

Rurzyca

Rurzyca

 

 

 

 

 

 

Wypływające ze zboczy źródła dają początek strugom, przeradzającym się następnie w strumienie, które łączą się w rzekę i płyną przez sześć malowniczych jezior: Krąpsko Małe, Krąpsko Długie, Trzebieszki, Krąpsko Górne, Krąpsko Średnie i Dąb. Kresem wodnej wędrówki Rurzycy jest rzeka Gwda, we wsi Krępsko.

Rurzyca  Rurzyca

Nad wartkim strumieniem Rurzycy porastają malownicze lasy;  takie jak: łęg jesionowo- olszowy, ols porzeczkowy, las bukowo ? dębowy,  las mieszany.  Rzeka meandruje wśród mokradeł i trzcinowisk, będących ostoją dla wielu gatunków zwierząt.

Rurzyca  Rurzyca  Rurzyca  Rurzyca

Płynąca Rurzyca tworzy malowniczy krajobraz, który jest chroniony w rezerwacie Wielkopolska Dolina Rurzycy. Rezerwat poszerzył chroniony już wcześniej obszar ?Doliny Rurzycy ? w województwie zachodniopomorskim. Rezerwat chroni krajobraz rzeczny wraz z jeziorami, roślinnością źródliskową, torfowiskową oraz rosnącymi na zboczach lasami.  W dolinie rzeki stwierdzono również cenne zespoły torfowiskowe, są to: źródliskowe torfowiska wiszące zwane trawertynami i źródliskowe torfowiska kopułowe.  Występuje tu również kilkanaście torfowisk. Jedno z nich, położone przy rzece, przed jej ujściem do Gwdy, objęto ochroną rezerwatową, tworząc rezerwat Smolary. Chroniony obszar obejmuje zabagnione torfowisko przejciowe wraz z jez. Smolary /zwane też Oleśnicą/. Głównym przedmiotem ochrony są tutaj rzadkie gatunki mszaków.

Rurzyca  Rurzyca

Niepowtarzalny urok i bogactwo przyrodnicze rurzyckiej doliny stały się przyczyną utworzenia tu wielu form ochrony przyrody:  obszaru chronionego krajobrazu ?Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy?, obszarów Natura 2000, w tym obszarów: (OSO) ?Puszcza nad Gwdą?,  (SOO) ?Lasy Wałeckie?, także użytków ekologicznych i pomników przyrody.

Rurzyca  Rurzyca

Rurzyca   Rurzyca

Rurzycę pokochali kajakarze, którym stwarza ona świetne warunki do wodnych wypraw. Nad jeziorem Krąpskim Średnim znajduje się jedyne legalne pole biwakowe, dzięki takiemu działaniu w Dolinie Rurzycy realizowana jest turystyka zrównoważona w obszarze chronionym.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię