W parku podjęto działania mające na celu przywrócenie tradycji bartniczych, wykorzystując do tego celu ścieżki edukacyjne ?Las? i ?Puszcza?. Na ścieżkach powieszono kłody bartne i wykonano barć w żywej sośnie. Trasa ścieżki zlokalizowana jest w Wysokim Moście, położonym na północnym skraju Puszczy Augustowskiej, nad rzeką Czarna Hańcza.

Nazwa ścieżki
Ścieżka edukacyjna "Puszcza" (Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki, tel. 87 563 25 40, [email protected])
Przed wejściem na ścieżkę należy nabyć kartę wstępu do WPN. Kartę nabędziesz m.in. w Centrum Informacji Turystycznej WPN w Krzywem, leśniczówce WPN w Wysokim Moście.
Długość ścieżki
 
Czas przebycia
 3 h
Trasa (miasta)

Początek ścieżki znajduje się w pobliżu mostu na rzece Czarnej Hańczy, przy skrzyżowaniu dróg do miejscowości Pogorzelec i Studziany Las, w pobliżu stanicy wodnej PTTK Augustów. Punktem charakterystycznym jest ustawiony tam wysoki drewniany słup zwieńczony naturalną kandelabrową koroną. Jest to wierzchołek oryginalnego starego świerka z pobliskiego lasu. Koronny świerk stoi tu dla upamiętnienia starej przeprawy przez Czarną Hańczę w miejscu skrzyżowania głównych dróg ze wschodu do królewskiego dworu myśliwskiego na Wigrach i do traktu Wielkiej Drogi Okmińskiej. 

Opis Na pograniczu Polski, Białorusi i Litwy rozpościera się największy na nizinach Europy zwarty obszar leśny o powierzchni prawie 300 tysięcy hektarów. Od zachodu zaczyna się on za rzekami Rospudą i Nettą, od południa ograniczony jest rzeką Biebrzą i Kanałem Augustowskim, od północy obejmują go rzeki: Marycha, Czarna Hańcza i Biała Hańcza, natomiast od wschodu znacznie przekracza wielką rzekę Niemen. Część tego lasu w granicach Polski, o powierzchni 110 tysięcy hektarów, to Puszcza Augustowska – największy zwarty kompleks leśny w kraju. Ta sama Puszcza po stronie litewskiej zwie się Puszczą Kopciowską (28 tys. ha) i rozciąga się dalej na wschód, hen za Niemen, gdzie ją nazywają Puszczą Dajnawską lub Lasami Druskiennicko–Orańskimi (135 tys. ha). Na terenie Białorusi znajduje się ponadto 30 tysięcy hektarów tego lasu w dwóch wielkich rezerwatach – Sopoćkiński Zakaznik i Hożauski Zakaznik

Ta rozległa Puszcza pokrywa w Polsce Równinę Augustowską, natomiast na terenie Litwy rośnie na Równinie Dainawskiej, a w Białorusi na Siarednieniomanskiej Nizinie. Obszar tych równin buduje piaszczysty sandr utworzony w czasie ostatniego zlodowacenia przez zasobne w piasek i żwir wody spływające od czoła lądolodu, który stał w tym rejonie łącznie przez ponad 17 tysięcy lat. Na równinie Augustowskiej powierzchnia tego sandru to 117 tysięcy hektarów, a grubość pokrywy osadowej przekracza 50 metrów. Sandrowy charakter tych rozległych równin pozwolił na zachowanie tu wielkiej iglastej Puszczy. Sandry to przecież obszary gleb nieurodzajnych dla rolnictwa, ale odpowiednie dla rozwoju lasów iglastych, a zwłaszcza sosny. W znacznym pasie nizin pogranicza dominują więc bory sosnowe lub świerkowo-sosnowe, a udział sosny w drzewostanie waha się od 70% w Puszczy Augustowskiej, aż do 90% w Puszczy Dajnawskiej. Pierwotna Puszcza porastająca ten obszar kilkaset lat temu, była dużo większa, w znacznej części liściasta i zajmowała również żyzne ziemie. Rozwój cywilizacji zepchnął jednak zwarty puszczański las na tereny najmniej przydatne do zasiedlenia i zagospodarowania rolniczego. Puszcza pozostała tylko na obszarze piaszczystego sandru, zamieniając się stopniowo w zagospodarowany przez człowieka wielki bór sosnowo-świerkowy. Mimo wielu niekorzystnych zmian, zachowuje on nadal prawdziwie puszczański charakter, ponieważ jest to wciąż rozległy las i w przeciwieństwie do innych leśnych terenów Europy zmiana pierwotnego oblicza jego Przyrody nastąpiła tu najpóźniej – zaledwie w ciągu ostatnich 300 lat.

Przystanki na trasie:

  • Stare trakty
  • Czarna Hańcza
  • Stanowisko Archeologiczne
  • Kamedulska Smolarnia
  • Morena Czołowa i oz
  • Żurawinowe bagno
  • Starodrzew
  • Suchar Konopniak


ŹródłoWigierski Park Narodowy

Trasa ścieżki zlokalizowana jest nad rzeką Czarna Hańcza. / Fot. www.wigry.win.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię