Ścieżka przebiega w rezerwacie „Krępak” w Korzeńcu na terenie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego.

Nazwa ścieżki
Ścieżka "Krępak" (Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego)
Długość ścieżki
 2 km
Czas przebycia
 
Trasa (miasta)
Korzeniec
Opis (krótki)

Spacer ścieżką daje turyście możliwość poznania starego i cennego drzewostanu jodłowo-bukowego wraz z charakterystycznym runem podgórskiej formy buczyny karpackiej.

Na trasie opisane są także zjawiska patologii lasu, urządzone stanowisko czynnej ochrony płazów, zjawisko erozji gleb, stanowisko ornitologiczne. Trasa ścieżki oznacza się znacznymi deniwelacjami. Różnica wysokości między najniżej a najwyżej położonym punktem wynosi ponad 100 m., a cały teren rezerwatu pokyty jest głębokimi dolinami potoków i stromo opadającymi w ich kierunku zboczami. Rezerwat jest pozostałością puszczy karpackiej, w związku z tym można w nim spotkać wiele gatunków roślin chronionych i rzadkich oraz wiele ciekawych gatunków zwierząt.

Rezerwat "Krępak" został utworzony w 1991r. Zajmuje pow. 138,56 ha na gruntach Nadleśnictwa Bircza, Leśnictwo Posada Rybotycka. W całości porośnięty jest starodrzewiem jodłowo-bukowym, z charakterystycznym runem podgórskiej formy buczyny karpackiej, reprezentowanym m. in. przez: żywiec gruczołowaty, kopytnik pospolity i wawrzynek wilczełyko.

Na zboczach wzniesień, gdzie gleba jest suchsza występuje turzyca orzęsiona, natomiast na siedliskach wilgotnych: skrzyp olbrzymi, sitowie leśne. Z fauny możemy tu spotkać takie gatunki jak: kuna leśna, lis, ryś, wilk, jeleń, sarna, dzik z ptaków: puchacza puszczyka uralskiego.

Źródło: www.zpkprzemysl.pl

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię