Jak pokazują najnowsze badania TNT przeprowadzone dla Fundacji ProKarton, aż 9 mln Polaków ma wątpliwości, do którego pojemnika wrzucać kartony po mleku i sokach. Z badań wynika także, że co piąty Polak nie segreguje odpadów.  

Obowiązująca już prawie od dwóch lat tzw. ?ustawa śmieciowa? pozytywnie wpłynęła na nawyki Polaków, którzy chętniej i częściej segregują odpady opakowaniowe.  Wciąż jednak jest jeszcze wiele do zrobienia w dziedzinie edukacji społecznej. Choć zdecydowana większość z nas segreguje odpady opakowaniowe, to jednak 22% respondentów wrzuca wszystko do tego samego kosza.
Oznacza to, że 7 mln Polaków (więcej niż co piąty badany), nie segreguje odpadów, a 17% z nich  twierdzi, że segreguje je sporadycznie. Z badań wynika, że łącznie prawie 40% osób nie sortuje odpadów regularnie.

Kłopotliwe kartony

Blisko 68% dorosłych Polaków deklaruje, że regularnie segreguje zużyte kartony po mleku i sokach. Zawsze robi to 40%, a przeważnie 28%.  Nigdy za segregację kartonów nie zabrał się co piąty zapytany (22%), a sporadycznie robi to 10 %. respondentów.  Wyniki badania pokazują, że 28% badanych nie wie, do jakiego worka czy pojemnika należy wrzucać kartony po mleku i sokach ? to aż 9 milionów Polaków, którzy potrzebują dodatkowej edukacji na temat selektywnej zbiórki.  Jako jedną z głównych przyczyn  braku segregacji kartonów po płynnej żywności badani wymieniali brak dobrej infrastruktury ? 28% badanych odpowiada, że w najbliższej okolicy nie ma odpowiednich pojemników do selektywnej zbiórki, natomiast 22% twierdzi, że w ich domu nie ma miejsca na segregację. Blisko 18%  respondentów  nie wyraża chęci segregacji, a 17% z nich nie segreguje odpadów, ponieważ nie wierzy w sprawność systemu ich zagospodarowania. Co ciekawe spośród osób, które nie prowadzą regularnej segregacji, 13% nigdy nie słyszało o recyklingu kartonów po mleku i sokach, a kolejne 13% nie ma pojęcia, do którego pojemnika wrzucać takie kartony. Badanie pokazuje, że z jednej strony większość Polaków widzi potrzebę stworzenia lepiej zorganizowanej infrastruktury, z drugiej natomiast  niezbędna jest właściwa i systematyczna edukacja ekologiczna.

Co zachęca Polaków do segregacji?

Tym, co mogłoby przekonać badanych do segregacji kartonów po mleku i sokach, jest przede wszystkim zapewnienie łatwego dostępu do pojemników do selektywnej zbiórki, opowiedziało się za tym 33% badanych. Przekonujące jest także  posiadanie odpowiednich pojemników w domu (23%).  Istotna jest tez pewność, że system zarządzania odpadami działa rzetelnie (22%) oraz instrukcja, która w prosty sposób wyjaśniałaby zasady segregacji (14%). Blisko jedna piąta osób, które nie segregują kartonów do płynnej żywności (18%.) deklaruje, że nic nie skłoniłoby ich do zmiany przyzwyczajeń i rozpoczęcia segregacji kartonów.

Kto ma edukować?

Podczas badania padło pytanie kto, zdaniem respondentów powinien odpowiadać za edukację dotyczącą właściwej segregacji kartonów. Zdaniem 23% Polaków to zadanie należy do władz samorządowych (miasta, gminy, województwa). Według 15% edukacja na ten temat powinna być przede wszystkim prowadzona w szkole, natomiast 13 % respondentów odpowiedziało, że odpowiedzialność za nią ponoszą media.

? Choć coraz więcej Polaków regularnie segreguje kartony po mleku i sokach.  Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że największym wyzwaniem pozostaje nadal dostęp do pojemników na selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych, których często brakuje w najbliższej okolicy. Bardzo potrzebna jest też szersza  edukacja społeczna na temat problematyki zagospodarowania odpadów. Polacy chcą otrzymywać proste i czytelne instrukcje, które wyjaśnią im, gdzie wrzucać poszczególne frakcje odpadów opakowaniowych ? podsumowuje wyniki badań Jan Jasiński, prezes Fundacji ProKarton

Źródło: Fundacja ProKarton

Fot. Depositphotos/Andreus

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię