Fundacja na rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po Napojach RECAL, działająca od 1995 roku w trosce o środowisko naturalne oraz zgodnie z celami statutowym edukacji ekologicznej na przykładzie odzysku aluminiowych puszek po napojach, ogłasza konkurs plastyczny pod hasłem: ?Sport Chroni Środowisko?.

Konkurs realizowany jest pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki. Partnerem konkursu jest również TEFISA (The Association For International Sport For All) – międzynarodowa organizacja działająca na rzecz sportu powszechnego, zrzeszająca ok. 150 członków o statusie organizacji rządowych i pozarządowych z ponad 100 państw.

Cele konkursu:
– edukacja ekologiczna na przykładzie odzysku aluminiowych puszek po napojach,
– podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa,
– stworzenie warunków do wypowiedzi artystycznej w formie rysunku, stanowiącego projekt puszki – skarbonki,
– promocja recyklingu puszek jako przykład ekologicznej postawy i dbałości o środowisko.
– podkreślenie wpływu uprawiania sportu na ochronę środowiska.

Czas Realizacji:
Termin nadsyłania prac do 29 października 2010 roku (decyduje data stempla pocztowego). Termin rozstrzygnięcia i publikacji wyników na stronie internetowej www.recal.pl w terminie do 12 listopada 2010 roku.

Warunki uczestnictwa:
Konkurs obejmuje prace z zakresu malarstwa, rysunku, grafiki; skierowany jest do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych (projekt puszki o pojemności 0,5 l.). Każdy autor może zgłosić do 3 prac, maksymalny format A4 (kartonowe kartki z bloków rysunkowych). Preferowane będą prace wykonane techniką, która charakteryzuje się użyciem kolorów podstawowych (czerwony, żółty, niebieski, zielony itp.) obrysowanych czarną linią. Prace nie powinny zawierać mieszanych przejść kolorystycznych typu „tęcza”, rozmyć typu akwarela, ponieważ takie techniki powoduje trudności podczas odwzorowania rysunku na puszce.

Do rozstrzygnięcia konkursu powołane zostanie jury, w skład, którego wejdą artyści – plastycy, przedstawiciele Fundacji RECAL, przedstawiciele fabryki puszek: Ball Packaging Europe Radomsko Sp. z o.o., TAFISA oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Nagroda Grand Prix:
– umieszczenie nagrodzonej praca na limitowanej serii puszek-skarbonek,
– kamera cyfrowa wartości 1.500 zł dla autora projektu.

Organizatorzy planują również wyróżnienia nagradzane sprzętem sportowym lub elektronicznym.

Źródło: Fundacja RECAL

Zwycięska praca z poprzedniej edycji. / Fot. Fundacja RECAL

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię