Hasło tegorocznej akcji ?Sprzątanie Świata ? Polska? brzmi: ?Chrońmy bioróżnorodność ? segregujmy odpady?. W jaki sposób fakt selekcjonowania śmieci może mieć wpływ na zachowanie różnorodności biologicznej? Odpowiedź na to pytanie nie jest trudna! Segregacja odpadów, a zaraz po niej ich recykling doprowadza do zachowania nieodnawialnych zasobów Ziemi, a od ich obecności z kolei zależy przetrwanie gatunków.

Dzięki sortowaniu śmieci oszczędzamy drzewa i lasy poprzez powtórne wykorzystanie makulatury albo doprowadzamy do mniejszego zużycia ropy naftowej, poddając recyklingowi zebrany plastik. Chroniąc przed wycinką lasy ratujemy nie tylko same drzewa lecz cały ekosystem od nich zależny – miliony gatunków leśnych połączonych ze sobą nierozerwalnie poprzez łańcuchy pokarmowe i inne sieci zależności.

Z kolei poprzez zmniejszenie zużycia ropy naftowej będziemy emitować mniej dwutlenku węgla oraz zanieczyszczeń takich jak tlenki azotu. Dzięki temu będziemy pozytywnie wpływać na klimat, nie narażając innych gatunków na negatywne konsekwencje globalnego ocieplenia. Ponadto ochronimy przyrodę przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń. Zyskają na tym przede wszystkim gatunki wyjątkowo wrażliwe takie jak rzadkie, zagrożone wyginięciem rośliny, porosty, czy owady.

Rok 2010 został ogłoszony przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej. Fundacja Nasza Ziemia oraz Fundacja „Sprzątanie Świata – Polska” również pragną zwrócić Waszą uwagę na potrzebę ochrony bioróżnorodności. Pamiętajmy, że najprostszym sposobem ochrony zagrożonych gatunków są nasze codzienne, świadome decyzje. Segregując odpady, oszczędzając wodę i energię, zastępując samochód komunikacją publiczną lub rowerem chronimy zarówno przyrodę w całej jej złożoności, jak i nas samych!

Już 17-sty raz „Sprzątanie Świata” ma miejsce w Polsce!

Jak co roku organizatorzy zapraszają szkoły, gminy, ośrodki szkolno – wychowawcze, firmy, a także inne zainteresowane instytucje oraz osoby prywatne do wzięcia udziału w akcji „Sprzątanie świata – Polska”. W tym roku termin ogólnoświatowej akcji „Clean up the World” przypada na 17 – 19 września. W tym czasie pragniemy zachęcić wszystkich mieszkańców Polski, by organizowali lokalne akcje sprzątania.

W tym roku w sposób szczególny pragniemy skupić się na wodzie i zachęcić Polaków do sprzątania na terenach nadrzecznych. Wobec wyjątkowej sytuacji w kraju i w całej Europie, w związku z licznymi powodziami i podtopieniami, pragniemy niezależnie od hasła przewodniego tegorocznej akcji, zainspirować Was do oczyszczania terenów nadwodnych. Lokalizując swoją akcję `Sprzątania Świata” w południowej Polsce, nie tylko przyczynicie się do poprawy jakości wody w rzekach, ale i pomożecie licznym poszkodowanym. Ponadto będziecie wówczas mieli pozytywny wpływ na sam Bałtyk – nasze jedyne morze – które będzie tak czyste, jak czysta będzie najmniejsza rzeka lub strumyk w naszym kraju. Jeśli chcecie wspomóc powodzian – zgłoście się do nas – podpowiemy gdzie, komu i w jaki sposób
najlepiej pomóc.

Jak zawsze prosimy nie tylko o przyłączenie się do akcji sprzątania, ale w pierwszej kolejności – o nieśmiecenie i pilnowanie, aby nie śmiecono! Nie tolerujmy tego – każde wykroczenie należy zgłaszać policji lub straży miejskiej, w swoim urzędzie gminy, a warto także mediom. Taka współpraca jest potrzebna i korzystna. Przy organizacji akcjisprzątania zachęcamy do kontaktu z nadleśnictwami, kołami łowieckimi i wędkarskimi. Znajdziecie tam fachową i życzliwą pomoc. Stosujcie zasady sortowania zebranych śmieci i pamiętajcie: segregując odpady chronimy jednocześnie różnorodność biologiczną!

Zamieściliśmy na naszym portalu internetowym ankietę udziału w akcji „Sprzątanie świata- Polska”. Prosimy wszystkich uczestników akcji o jej wypełnienie i przesłanie do nas. Przyślijcie też zdjęcia, najlepiej w wersji elektronicznej. Będziemy o Waszych akcjach i projektach na bieżąco informować w naszych serwisach internetowych. Zachęcamy do wykorzystania elektronicznego formularza sprawozdania na www.naszaziemia.pl, www.sprzatanieswiata-polska.pl. Jak zawsze, serdecznie dziękujemy wszystkim Darczyńcom, Przyjaciołom, Wolontariuszom i wszystkim Ludziom Dobrej Woli, którzy działają dla naszej Ziemi.

Zachęcamy:
• korzystając z materiałów przygotowanych przez Fundację Nasza Ziemia (plakaty, informacje merytoryczne, spoty, kampanie informacyjne itd) – zaprojektujcie i zrealizujcie własne, lokalne – kampanie informacyjne, happeningi, programy edukacyjne itp. Pochwalcie się – poinformujcie nas o tym!
• włączajcie się w promocję zrównoważonego rozwoju poprzez zamieszczanie na swoich stronach bannerów, spotów i innych materiałów przygotowanych przez Fundację Nasza Ziemia (do pobrania na www.naszaziemia.pl)
Materiały edukacyjne i promocyjne
Plakaty kampanii w formacie B1, z grafiką i hasłem „Chrońmy bioróżnorodność – segregujmy odpady!" (jak na okładce niniejszej broszury). Wersja elektroniczna na www.naszaziemia.pl. Uwaga! Prosimy, aby plakaty kampanii były eksponowane co najmniej przez cały rok szkolny od września 2010 aż do czerwca 2011 – lub dłużej. Po ich zużyciu prosimy nie wyrzucać ich do śmieci, ale do pojemników na makulaturę.
Spoty audio promujące proste sposoby ochrony środowiska oraz poszanowanie wody oraz nie zanieczyszczanie Bałtyku. Do pobrania od września na www.naszaziemia.pl, do wykorzystania w prezentacjach, pokazach czy do zamieszczenia w serwisach www (z podaniem źródła).
Pakiet edukacyjny „Lekcje z klimatem" – konspekty lekcji i projekt międzyprzedmiotowy dla starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjów. W wersji elektronicznej dostępny na na www.klimatdlaziemi.pl i www.ekoedukacja.pl.
Plany lekcji z intrygującą „mapą” ukazującą jak chronić środowisko.
Zakładki – przedstawiają 10 prostych zasad oszczędności energii elektrycznej i cieplnej

Zachęcamy do współpracy z:
Mediami – informujcie na bieżąco media o swoich akcjach, projektach, wygranych konkursach. Aby edukacja była
skuteczna musi być masowa, media pomogą Wam dotrzeć do wielu odbiorców. Zapraszajcie dziennikarzy nie tylko do
opisywania Waszych działań, ale do czynnego udziału, możecie wówczas liczyć na rzetelną informację.
Policją, strażą miejska i samorządami – w Polsce mamy dobre prawo ochrony środowiska, ale nie jest one
przestrzegane i egzekwowane, i to jest największy problem. Stąd tak ważne jest, aby o wszystkich wykroczeniach
i przestępstwach związanych z ochroną środowiska informować policję, straż miejską i lokalne urzędy. Bez ich
zaangażowania nie osiągniemy sukcesu w walce z tymi, którzy niszczą środowisko.
Radnymi i parlamentarzystami – zgłaszajcie problemy ekologiczne do swoich przedstawicieli w samorządach
i parlamencie. Naszym prawem jest żądać od nich pomocy, a ich obowiązkiem jest pomagać!
Przypominamy, że w roku 2010 odbędą się wybory do samorządów. Warto kandydatów na radnych spytać o ich plany
w zakresie ochrony środowiska, w tym szczególnie gospodarki odpadami, wdrażania technik i technologii sprzyjających
środowisku (np. produkcji „zielonej” energii z kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych czy pieców na biomasę),
oszczędnego gospodarowania wodą, polityki transportowej i drogowej oraz jak planują wykorzystać dostępne dla Polski
fundusze na ochronę środowiska.
Propozycje działań: Sprzątanie świata – Polska
Data: 17, 18, 19 września 2009. Temat główny: sprzątamy nad wodą. Organizatorzy zachęcają do:
1. lokalizowania akcji sprzątania na terenach nadwodnych, celem ochrony jakości wody w rzekach oraz w Bałtyku
2. objęcia akcją „Sprzątanie Świata – Polska” terenów popowodziowych i udzielenia w ten sposób niezbędnej pomocy poszkodowanym
3. współpracy z leśnictwami i kołami wędkarskimi przy znajdowaniu i likwidowaniu dzikich wysypisk – przez cały rok!
4. przygotowania i przeprowadzenia happeningu towarzyszącego kampanii „Sprzątanie świata – Polska”, promującego nieśmiecenie, segregację odpadów i inne proste sposoby jak na co dzień chronić środowisko
5. w ciągu roku szkolnego 2010/2011 zorganizowania dla lokalnej społeczności działań promujących poszanowanie wód śródlądowych i morza, ale także oszczędność wody, energii, ograniczanie produkcji śmieci, używanie produktów z recyklingu i selektywną zbiórkę odpadów
6. zamieszczenia na www.naszaziemia.pl i/lub www.sprzatanieswiata-polska.pl sprawozdania z akcji (łącznie z opisem, zdjęciami, filmami wideo itp.).
„Chrońmy bioróżnorodność – segregujmy odpady” – ekologiczny kalendarz

Oto kilka ważnych dat:
wrzesień 2010
· 8, 15 września – konferencje prasowe informujące o akcji – Warszawa
· 9 września – happening towarzyszący kampanii „Sprzątanie świata – Polska”, treści promowane: nieśmiecenie, niezanieczyszczanie wody, ochrona Morza Bałtyckiego (w ramach akcji Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku), segregacja odpadów i inne proste sposoby jak na co dzień chronić środowisko
· 11 września – sprzątanie z Ambasadorami (kolejna edycja tradycyjnej już akcji, w której co roku bierze udział kilkudziesięciu Ambasadorów i przedstawicieli Ambasad akredytowanych w Polsce. W tym roku Ambasadorowie sprzątać będą Kampinoski Park Narodowy).
· 17 września – sprzątanie z Partnerami akcji na terenie Warszawy
· 18 września – piknik ekologiczny (w godzinach 10.00-18.00) – Warszawa, park im. Romana Kozłowskiego (Kopa Cwila – Ursynów), koncert Eweliny Flinty
· 19 września – „rowerowe” sprzątanie lasu Młocińskiego – we współpracy ze stołecznym Biurem Ochrony Środowiska
18 października – Światowy Dzień Monitoringu Rzek – zachęcamy do monitorowania czystości wód w najbliższej okolicy –
grudzień 2010 – okres przedświątecznych zakupów, a my przekornie namawiamy do zmniejszenia konsumpcji, rozsądnych zakupów (a w konsekwencji zmniejszenia ilości odpadów), nie marnowania żywności, podajemy przepis na ekologiczne święta.
Relacje z happeningów przysyłane do Fundacji Nasza Ziemia (opis, zdjęcia, efekty medialne)

Sprzątanie Świata 2010 w Wigierskim Parku Narodowym

Miejsce: Krzywe k. Suwałk, Wigierski Park Narodowy
Rozpoczęcie: 9:15

Wigierski Park Narodowy organizuje 17 września br. (piątek) akcję ,,Sprzątania Świata 2010". WPN zaprasza do udziału w akcji uczniów szkół, lokalne organizacje oraz osoby indywidualne. Organizatorom zależy na tym, aby do sprzątania przyłączyli się nie tylko dzieci i młodzież, ale także dorośli mieszkańcy naszego pięknego zakątka kraju, sprzątając miejsca najczęściej uczęszczane przez mieszkańców, turystów, likwidując dzikie wysypiska śmieci w lasach, przywracając do życia tereny zniszczone przez ludzką bezmyślność.

Dojazd do punktów zbiorczych oraz powrót autobusami kursowymi MPK linii nr 2 i 2 bis oraz 4 po wykupieniu biletów. Grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne zainteresowane udziałem w imprezie Wigierski Park Narodowy prosi o kontakt z Wojciechem Misiukiewiczem pod nr tel.: 87 563 25 63.

Wigierski Park Narodowy zapewnia: worki, rękawiczki, przewodników po trasach i na zakończenie ognisko z kiełbaskami;

Program:
7:40 – 8:44 – odjazd autobusami kursowymi MPK linii nr 2, 2 bis, 4 (po wykupieniu biletów) lub własnym transportem na szlaki;
9:15 – 11:30 – zbieranie śmieci na trasach;
11:30 – 12:15 – zakończenie akcji, zabawa przy ognisku;
12:15 – 14:25 – powrót autobusami liniowymi MPK do Suwałk;

Sprzątanie Świata w Szczecinie

Już po raz 26 do szczecińskich lasów z workami na śmieci wejdą ochotnicy, uczniowie i miłośnicy przyrody. Jesienne porządki organizuje Inspektorat Akademicki Straży Przyrody PTTK w Szczecinie pod hasłem "Sprzątanie Świata-Polska 2010".

Jako pierwszy ochotnicy posprzątają Lasek Arkoński. Jutro zbiorą śmieci wokół Jeziora Głębokiego.

W sumie wielkie sprzątanie ma objąć ponad 600 hektarów terenów zielonych Szczecina. W miarę możliwości zbierający przeprowadzą wstępną selekcję odpadów. W tym celu w wyznaczonych miejscach zostaną podstawione kontenery na papier, szkło i plastik.

Wszyscy chętni do udziału w porządkowaniu "zielonych płuc" Szczecina proszeni są o zgłaszanie się dzisiaj przy wejściu na kąpielisko Arkonka. Sprzątanie zaplanowano od godziny 9.00 do 11.00.

Organizator zapewnia worki, jednorazowe rękawiczki oraz mapkę terenu.

Sprzątanie Świata w Chełmie

Dzisiaj dzieci i młodzież z chełmskich placówek oświatowo – wychowawczych będą porządkowały Chełm. Młodzi ludzie w ramach dorocznej, siedemnastej już edycji, ogólnopolskiej akcji “Sprzątanie świata – Polska 2010” pozbierają śmieci m.in. w lesie Borek, w miejskich parkach, skwerach, na trawnikach, placach i ulicach, a także wokół budynków swoich szkół i przedszkoli.

Hasło tegorocznej akcji „Sprzątanie Świata – Polska” brzmi: „Chrońmy bioróżnorodność – segregujmy odpady”. Wszyscy uczestnicy akcji porządkowej dostaną od miasta (Wydział Ochrony Środowiska) plastikowe kolorowe worki na odpady i jednorazowe rękawiczki. Do zielonych worków włożą odpady szklane, do niebieskich – makulaturę, do żółtych – opakowania plastikowe, a do czarnych pozostałe nieczystości. Zebrane i posegregowane odpady zostaną uprzątnięte z miejsc zbiórki przez służby Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (Zakład Oczyszczania Miasta).
Worki i rękawiczki będą wdawane uczestnikom akcji (zorganizowanym grupom) w dniach 15-16 września, w godz. 9.00-14.00, w siedzibie Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej (podpiwniczenie-wejście od strony parkingu). Wszyscy, którzy chcieliby włączyć się do tej akcji wszelkie informacje uzyskają telefonując do Wydziału Ochrony Środowiska 82 565 59 47.

Piknik ekologiczny w Warszawie
18.09.2010

Park im. Romana Kozłowskiego
10.00-18.00

10:00 – 11:00 Próby zespołów
11:00 – 11:15 Powitanie, konferansjer: Zdzisława Guca
11:15 – 11:30 wystąpienie Miry Stanisławskiej-Meysztowicz, prezes Fundacji Nasza Ziemia
11:30 – 11:45 Elżbieta Gołębiewska-Onik, przewodnicząca zarządu Stowarzyszenia „Niepełnosprawni dla Środowiska” Ekon
11:45 – 12:00 Konkurs
12:00 – 12:40 występ zespołu 100%
12:40 – 12:50 prezentacje wystawców
12:50 – 13:20 występ zespołu Fasolki
13:20 – 13:35 czytanie bajek – Michał Mordarski
13:35 – 14:05 występ zespołu Fasolki
14:05 – 14:20 Konkurs
14:20 – 14:35 O ochronie środowiska z Sylwią Gliwą
14:35 – 14:55 pokaz karate
14:55 – 15:10 Konkurs
15:10 – 15:30 pokaz Aikido
15:30 – 15:45 Konkurs
15:45 – 16:00 czytanie bajek – Michał Mordarski
16:00 – 16:10 Konkurs
16:10 – 16:25 O ochronie środowiska z Sylwią Gliwą
16:25 – 17:45 Koncert Eweliny Flinty
17:45 – 18:00 Zakończenie

Więcej informacji: www.naszaziemia.pl, www.ratujziemie.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię