Konkurs fotograficzny „Klimaty Mazowsza” jest organizowany przez Fundację Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy współudziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Jego celem jest popularyzacja ciekawych obiektów i różnorodności przyrodniczej Województwa Mazowieckiego. Motywem przewodnim zdjęć powinny być przyrodnicze krajobrazy Mazowsza, jego piękne okazy flory i fauny.Organizatorzy nie ograniczają artystycznych wizji autorów zdjęć

Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących z wyjątkiem pracowników i członków rodzin organizatorów konkursu. Zdjęcia muszą być wykonane na terenie Województwa Mazowieckiego. Interpretacja tematu zależy od fotografującego.

Przewidziano trzy kategorie konkursowe: dzieci do lat 13; młodzież od 14 do 18 lat i dorośli od 19 lat. Jeden autor może przedstawić maksymalnie 3 pojedyncze prace.

Prace należy nadsyłać do 15 kwietnia br. na adres: Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Warszawie, ul. Raszyńska 32/44 lok. 140, 02-026 Warszawa, z dopiskiem Konkurs Fotograficzny „Klimaty Mazowsza”.

Prace nagrodzone i wyróżnione w konkursie będą eksponowane na wystawie pokonkursowej przy stoisku promocyjnym współorganizatora konkursu tj. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, podczas festynu Dnia Ziemi 2009 na Polu Mokotowskim w Warszawie, 26 kwietnia. Otwarcie wystawy o godz. 10.00.

Regulamin pobierz

Źródło: www.dzienziemi.org.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię