To pierwsza edycja największego letniego festiwalu edukacyjno-muzycznego we wschodniej części kraju! Organizowany jest w dniach 11 -12 czerwca w Drohiczynie nad Bugiem. Jest to dwudniowy festiwal młodych duchem, chcących wartościowo spędzić czerwcowy czas.

Przyjeżdżając na to spotkanie ryzykujesz spotkanie z ludźmi wartościowymi, pełnymi pasji i ciekawych pomysłów na życie! Będą wśród nich liderzy ruchów, grup i stowarzyszeń, miłośnicy przyrody i amatorzy fotografii przyrodniczej a także młode talenty i artystyczne dusze. Święto Młodych Tej Ziemi to spotkanie z autorytetami sceny publicznej (m.in. Janem Pospieszalskim i Przemysławem Babiarzem), rozmowy na ważne tematy i możliwość wyrażenia własnego zdania w młodzieżowej debacie WARTO ROZMAWIAĆ. Na czas Święta Młodych Tej Ziemi, drohiczyńskie błonia stają się terenem integracji młodzieżowej i festiwalu różnych form edukacji.

Adresaci

Jest to dwudniowy festiwal ludzi młodych – młodzieży szkolnej ich rodziców, nauczycieli i pedagogów, a także młodzieży zrzeszonej w ruchach, organizacjach, klubach, stowarzyszeniach i fundacjach, harcerzy, ministrantów, żyjących zgodnie z Ewangelią i chrześcijańskimi wartościami, a także dla wszystkich, którzy dopiero poszukują oblicza Miłosiernego Boga i tych, którzy pragną poznać nowych ludzi i wartościowo spędzić czerwcowy czas.

Idea

Święto Młodych Tej Ziemi to pierwsza edycja największego letniego festiwalu edukacyjno-muzycznego we wschodniej części kraju. Organizowany jest w dniach 11 -12 czerwca 2010r. w Drohiczynie nad Bugiem. Jest to dwudniowy festiwal młodych duchem, zrzeszonych w ruchach, stowarzyszeniach, fundacjach.

Nazwa Święta to nawiązanie do słów Papieża Jana Pawła II („Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi. Tej Ziemi!”) – wybitnego autorytetu moralnego, który właśnie w młodych ludziach dostrzegał ogromny potencjał. Siła moralna, towarzysząca Janowi Pawłowi II i Jego idee jednoczą młodzież na całym świecie, a dorosłych integrują w działaniach na rzecz dzieci i młodzieży.

Zaangażowanie wielu tysięcy młodych ludzi, powiększająca się liczba uczestników Festiwalu i zapotrzebowanie na wartościowe koncerty we wschodniej części kraju, są najlepszym dowodem na zasadność podejmowania tego typu inicjatywy. Udział w Święcie zapowiedziało bowiem kilka tysięcy młodych osób z całej Polski!
Wszystkie działania i imprezy towarzyszące w Święcie Młodych Tej Ziemi są skierowane do dzieci i młodzieży wraz z opiekunami, a mają na celu upowszechnianie edukacji kulturalnej, ekologicznej i patriotycznej w młodym pokoleniu Polaków oraz propagowanie edukacyjnej roli stowarzyszeń i wspólnot kościelnych.

Celem organizacji Święta Młodych Tej Ziemi, oprócz wartościowego spotkania młodzieży i promocji wartości chrześcijańskich przez muzykę, jest także pomoc w rozwijaniu artystycznych pasji i talentów. Do pozostałych celów organizacji Święta Młodych Tej Ziemi należą m.in:
– edukacja pozaszkolna z dziedziny edukacji ekologicznej w trakcie warsztatów i zajęć tematycznych (Pomagamy dziuplakom, Szukaj zysku w odzysku, Co to jest i gdzie leży … Natura 2000, film i fotografia przyrodnicza, na szkle malowane);
– promowanie piękna polskiej przyrody i krajobrazu poprzez prezentację fotografii wyróżnionych w konkursie „Poprzez film i fotografię poznaję przyrodę” oraz wystawy ekologiczne: „Bug Rzeka Życia”, „Impresje Nadbużańskie”, „W dolinie Bugu”;
– promowanie idei recyklingu, świadomości ekologicznej poprzez „namioty tematyczne” z poradami ekspertów, plakatami i ulotkami zachęcającymi do zbiórki surowców wtórnych;
– promowanie idei integracji, solidarności i wspólnego działania, ważnych w rozwoju młodego pokolenia;
– prezentacja osiągnięć wyróżniających się podmiotów muzycznych (zespołów, chórów i solistów) oraz promowanie aktywnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w kulturze i sztuce, jako właściwej formie samorealizacji;
– ewangelizowanie młodych ludzi poprzez udział we wspólnej Mszy Św. i koncertach na błoniach drohiczyńskich;
Święto Młodych Tej Ziemi to wielkie przedsięwzięcie, w programie którego znajdzie się m.in.

Debata i festiwal ekologiczny

Debata stanowi estradową wersję widowiska telewizyjnego „Warto Rozmawiać”, prowadzona przez Jana Pospieszalskiego – publicystę i muzyka. W programie debaty znajdą się trzy panele dyskusyjne, poświecone problematyce ekologii człowieka. Wychodząc z założenia że najcenniejszym środowiskiem naturalnym nas samych – istoty ludzkiej, jest nasze własne ciało. Chcemy zwrócić uwagę młodzieży na ochronę naszej wrażliwości, cielesności i płciowości przed zanieczyszczeniem i zagrożeniami.

Część I „Aktywność. Sprawność. Trening czyli sport jako postawa ekologiczna". Gościem specjalnym będzie Przemysław Babiarz (dziennikarz sportowy TVP1)
Część II „Ekologia przestrzeni publicznej – czyli kto zanieczyszcza nasze intelektualne i duchowe środowisko naturalne”. Całą część II poprowadzi Jan Pospieszalski.
Część III „Archipelag Skarbów czyli jak chronić miłość przed zatruciem?” Gościem specjalnym jest psycholog Szymon Grzelak (autor „Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży”). W programie także świadectwa młodzieży na temat czystości i wstrzemięźliwosci.

Podczas festiwalu ekologicznego odbędą się warsztaty i zajęcia edukacyjne z ekologii nt. „Pomagamy dziuplakom”, „Szukaj zysku w odzysku”, „Co to jest i gdzie leży … Natura 2000”, „Film i fotografia przyrodnicza” i „Na szkle malowane”. Udział w warsztatach jest bezpłatny, nieprzymusowy i adresowany do wszystkich uczestników Święta Młodych Tej Ziemi.
Święcie Młodych Tej Ziemi towarzyszyć będzie czyste miasteczko z wieloma atrakcjami, m.in.:
– wystawy ekologiczne: „Bug Rzeka Życia”, „Impresje Nadbużańskie”, „W dolinie Bugu”;
– warsztaty edukacyjne
– namioty tematyczne (m.in. Partnerów projektu Młodzi Tej Ziemi);
– konkursy i quizy ekologiczne;- selektywna zbiórka odpadów; – stoiska pokazowe lokalnych wytwórców produktów ekologicznych;
– pokaz mody ekologicznej (ubiory i biżuteria wykonane z materiałów odpadowych – papieru, plastiku, folii); – loteria fantowa.

Muzyka

Uczestnikom Święta Młodych Tej Ziemi towarzyszyć będzie muzyka polskich zespołów zrzeszonych w projekcie muzyczno-ewangelizacyjnym „Nie śpijcie! Nie!”

Celem koncertów organizowanych w ramach projektu „Nie Śpijcie! Nie!” jest integrowanie różnych środowisk młodzieżowych oraz promowanie wartości chrześcijańskich i propagowanie życia bez nałogów. Poprzez organizację projektu ewangelizacyjno-muzycznego „Nie Śpijcie! Nie!” młodzież chce dać odpór fali przemocy i ogólnego zagubienia wśród młodzieży. Projekt gromadzi ludzi dobrej woli wokół idei solidarności, pomocy bliźnim i trzeźwości. Impreza ta ma na celu rozpowszechnianie muzyki chrześcijańskiej granej przez twórców amatorskich i profesjonalnych, jako formy tworzenia szlachetnych relacji międzyludzkich w rodzinie.
Wcześniejsze koncerty z tego cyklu gromadziły liczne grono młodzieży, a do tej pory zagrały m.in. Ziemia Kanaan, 3Siostry, HolE in HeaD, Leaf, Fruhstuck, Coma, Therapia i Anastasis.

Podczas Święta Młodych Tej Ziemi, 12 czerwca br. w Drohiczynie wystąpią m.in. MDL – czyli Mokobody Dla Lwów to projekt ewangelizacyjno-muzyczny, w skład którego wchodzą: młodzież parafii Mokobody, muzycy stronaB, część muzyków Porozumienie, członkowie chóru katedry siedleckiej, chóru politechniki warszawskiej. Pomysł narodził się w 2006r. w trakcie realizacji koncertów dedykowanych Janowi Pawłowi II. Autorem hasła „Nie Śpijcie! Nie!” jest Daniel Dębniak, lider chrześcijańskiego zespołu OX, opiekę duchową nad wspólnotą sprawuje ks. Sławomir Arseniuk.

Opiekę muzyczną sprawują: Natalia Nowak (chór Politechniki Warszawskiej), Monika Kieliszek (chór katedry siedleckiej), Klaudia Grabek (wokalistka „stronaB”), Łukasz Jaszczuk (lider POROZUMIENIE), Konrad Gomoła ( „stronaB”), Jarosław Gawryluk ( chór Politechniki Warszawskiej), Radek i Kamil Szewczykowie („stronaB”), Viola Brzezińska i Daniel Dębniak (zajęcia warsztatowe). „M.D.L” liczy 42 osoby, tj. śpiewających, grających, przygotowujących krótkie formy teatralne, instruktorów i opiekunów.

Bezpieczeństwo

Teren Święta Młodych Tej Ziemi jest przygotowany pod względem bezpieczeństwa (teren ogrodzony), zaplecza sanitarnego (toy-toy) i bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Dodatkowo bezpieczeństwa pilnuje grupa wolontariuszy, młodzieży zrzeszonej w KSM Diecezji Drohiczyńskiej. Ich zadaniem jest informowanie przybyłych gości o programie Święta Młodych Tej Ziemi, miejscach noclegu itp.

PROGRAM ŚWIĘTA MŁODYCH TEJ ZIEMI (ramowy)

Piątek, 11.06.2010r.

    * przyjazd UCZESTNIKÓW/ REJESTRACJA
    * SPOTKANIE INTEGRACYJNE
    * II DROHICZYŃSKIE SPOTKANIA MŁODYCH, któremu towarzyszyć będzie muzyka zespołu „POROZUMIENIE”

Sobota, 12.06.2010r.

    * PLENEROWE SPOTKANIA FILMOWE (projekcja filmów edukacyjnych oraz filmów projektowych, m.in. Bug Rzeka Życia – edukacja dla młodzieży, młodzież dla ekorozwoju”);
    * estradowa wersja programu WARTO ROZMAWIAĆ – debata prowadzona przez Jana Pospieszalskiego – publicystę i muzyka. Debata dotyczyć będzie tematu czystości i troski o czystość w kontekście czystości środowiska , czystości życia publicznego i czystości ciała.
    * GODZINA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO i EUCHARYSTIA MŁODYCH na błoniach drohiczyńskich;
    * WIECZORNE SPOTKANIA Z MUZYKĄ – Koncert Galowy Laureatów XVII Festiwalu Piosenki Religijnej i Patriotycznej;
    * KONCERT UWIELBIENIA – z udziałem muzyków z projektu „Nie spijcie! Nie!”, zrzeszającego wokalistów i muzyków z zespołów: „Strona B”, „Porozumienie”, M.D.L., OX!, Chóru Katedralnego z Siedlec oraz Natalii Nowak z zespołem. Wejście na Kopiec Pamięci Podlasia i przyjęcie „krzyża jedności” (symbolu uczestnictwa w Święcie Młodych Tej Ziemi)

Biuro Organizatora:
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
ul. Lipowa 84
08-300 Sokołów Podlaski
tel./fax. 025-787-74-11

Plakat wydarzenia

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię