Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” zaprasza na bezpłatne szkolenie dla trenerów edukacji odpadowej gotowych do działania w swoich środowiskach lokalnych. Zajęcia odbędą się w październiku i grudniu 2011 w Legnicy.

Szkolenie jest szczególnie skierowane do nauczycieli, pracowników przedsiębiorstw gospodarki komunalnej zajmujących się edukacją oraz urzędów gmin prowadzących sprawy ochrony środowiska, przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Osią projektu jest kurs szkoleniowy dla „Trenerów edukacji odpadowej”, którzy dysponując przekrojową wiedzą dotyczącą odpadów będą mogli kompetentnie prowadzić zajęcia edukacyjne, spotkania informacyjne, warsztaty dla różnych grup odbiorców, jak również będą mogli prowadzić działania kampanijne bądź projektowe skierowane do społeczności lokalnych, dzieci i młodzieży. Jest to druga edycja kursu, ubiegłoroczna pierwsza edycja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem i została wysoko oceniona przez uczestników.

Cele kursu szkoleniowego:

 •     Przekazanie podstawowej wiedzy o problematyce odpadów w skali lokalnej, regionalnej i globalnej.
 •     Zaprezentowanie i przećwiczenie nowoczesnych metod prowadzenia zajęć edukacyjnych.
 •     Przygotowanie do prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych skierowanych do mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem wymogów nowego prawa odpadowego.

Uczestnicy nabędą umiejętności planowania i prowadzenia zajęć w zakresie postępowania z odpadami, nauczą się kreatywnie wykorzystywać i łączyć różne metody edukacyjne oraz formy komunikacji ze społecznością lokalną. Propozycje kierujemy szczególnie do nauczycieli, pracowników przedsiębiorstw gospodarki komunalnej zajmujących się edukacją, pracowników urzędów gmin prowadzących sprawy ochrony środowiska, przedstawicieli ekologicznych organizacji pozarządowych.

Program szkolenia obejmuje dwa zjazdy dwu i półdniowe realizowane w październiku i grudniu 2011 r.

Uczestnicy kursu aby otrzymać certyfikat ukończenia będą musieli stworzyć własny scenariusz lub program zajęć wraz z ćwiczeniami oraz samodzielnie przeprowadzić minimum jedne zajęcia. Każdy z uczestników otrzyma specjalnie przygotowany pakiet szkoleniowy składający się z prezentacji, ćwiczeń, materiałów opisowych. Zajęcia poprowadzi wysoko wykwalifikowana kadra trenerów i moderatorów edukacji ekologicznej i organizacji pozarządowych. Uczestnicy złożą karty zgłoszeniowe, w których zaproponują wykorzystanie nabytych umiejętności.

Program I zjazdu szkoleniowego

 •     Edukacja ekologiczna poświęcona odpadom w podstawie programowej wszystkich poziomów nauczania; w programach ochrony środowiska i planach gospodarki odpadami.
 •     Doskonalenie indywidualnych umiejętności komunikacyjnych w aspekcie działań edukacyjnych.
 •     Aktywne metody edukacji ekologicznej.
 •     Podstawowe umiejętności prowadzenia zajęć z różnymi grupami wiekowymi, spotkanie informacyjne, szkolenie, warsztat, debata, gry i zabawy edukacyjne.
 •     Wymogi dotyczące informowania i edukowania w nowym prawie odpadowym

Program II zjazdu szkoleniowego

 •     Doskonalenie umiejętności tworzenia planu zajęć edukacyjnych przy wykorzystaniu różnych metod; tworzenie scenariuszy zajęć i ćwiczeń pod potrzeby odbiorców.
 •     Informowanie i edukowanie społeczności lokalnych, program informacyjny, kampania społeczna.
 •     Przykłady projektów edukacyjnych.
 •     Indywidualny plan rozwoju trenera edukacji odpadowej.

Warunkiem wzięcia udziału w kursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej, karta zgłoszeniowa jest dostępna również do pobrania na stronie www.zielonaakcja.pl. Zgłoszenie należy przesyłać do 7.10.2011r. do Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” na adres [email protected] lub faksem (76) 721-24-96. Udział w kursie jest bezpłatny. Warto się pospieszyć z zapisem, gdyż liczba miejsc jest ograniczona.

Uczestnicy nabędą umiejętności planowania i prowadzenia zajęć w zakresie postępowania z odpadami i nauczą się kreatywnie wykorzystywać różne metody edukacyjne. / Fot. Maciek Pelc, www.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię