Wciąż można nadsyłać sprawozdania z kampanii przeprowadzonej w ramach konkursu ph. ?Szkolna kampania na rzecz inteligentnej energii? organizowanej przez Urząd Miasta w Ełku oraz Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku.

Celem konkursu jest przekazanie informacji na temat zagadnień związanych z efektywnością energetyczną, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz związkiem pomiędzy zużyciem energii a zmianami klimatu.

W konkursie mogą wziąć udział klasy, zespoły, grupy, kluby ekologiczne, szkolne kluby zainteresowań reprezentujące szkoły podstawowe; gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne.

Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie sprawozdania zawierającego zdobyte informacje oraz opis działań zrealizowanych w ramach „Szkolnej Kampanii na rzecz Inteligentnej Energii”. Kampania powinna obejmować działania zrealizowane od 1 listopada 2008 roku do 4 lutego br.

Proponowane działania:

1. Zużycie energii a zmiany klimatu.
2. Cele Unii Europejskiej w zakresie wykorzystania energii i ochrony klimatu na szczeblu lokalnym.
3. Odnawialne źródła energii.
4. Szkolna kampania informacyjna.
5. Przeprowadzenie miniaudytu energetycznego.
Co najmniej jedno z proponowanych działań powinno zostać wdrożone do czasu zakończenia kampanii, czyli do 4 lutego.

Uczestnicy konkursu powinni osobiście dostarczyć sprawozdanie ze „Szkolnej Kampanii na rzecz Inteligentnej Energii” lub przesłać pocztą na adres: CEE w Ełku ul. Parkowa 12. 19-300 Ełk, z dopiskiem „Szkolna kampania na rzecz Inteligentnej Energii” do 4 lutego br. do godz. 16.00

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyznania specjalnych wyróżnień dla autorów prac nienagrodzonych. Lista nagrodzonych zostanie ogłoszona 4 marca br. na stronie CEE.

Źródło: www.cee.edu.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię