Oglądając wirtualny model oczyszczalni w Nidzicy, przebywamy mniej więcej taką ścieżkę, jaką przechodzą ścieki – od brudnego do oczyszczonego. W ten sposób dowiadujemy się na czym polega istota oczyszczania ścieków.

Inwestycja ma charakter edukacyjny i ma przybliżać zwiedzającym zagadnienia z zakresu ekologii.

Jest to pierwszy taki obiekt w Polsce i jeden z nielicznych w Europie – wyjaśnia Krzysztof Margol, prezes Nidzickiej Fundacji Rozwoju „Nida”, która koordynuje działaniami Garncarskiej Wioski. – Już w tej chwili kilka instytucji w Polsce jest zainteresowanych budową takich modeli u siebie.

W oczyszczalni nie zabrakło także akcentu artystycznego. W budynku znajduje się bowiem wystawa fotograficzna, która przedstawia najpiękniejsze przyrodniczo miejsca z okolicy, w tym m.in. dolinę Łyny. W ten sposób twórcy budynku oczyszczalni chcą zaprezentować, jak wiele mieszkańcy Warmii i Mazur mogą stracić, jeśli zabraknie troski o środowisko…

Spacer po wirtualnej oczyszczalni ścieków rozpoczyna się przechodząc przez elektroniczną bramkę, która otwiera się przy pomocy specjalnej karty magnetycznej, którą uczestnik posługuje się do końca zwiedzania obiektu. Podczas przechodzenia przez model zwiedzający rozwiązuje zadania na poszczególnych stanowiskach. Za każde poprawnie rozwiązanie otrzymuje punkty. Wizyta kończy się otrzymaniem certyfikatu.

Model oczyszczalni powstał dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Fundacji Wspomagania Wsi i Banku Spółdzielczego w Nidzicy.

Źródło: wfosigw.olsztyn.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię