Office building and green oak, business concept

Stop Smog to ogólnopolska kampania na rzecz kształtowania odpowiedzialnych postaw społecznych w kontekście troski o czyste powietrze.

Celem projektu jest przede wszystkim: podniesienie świadomości ekologicznej Polaków poprzez uświadomienie potrzeby dbania o czyste powietrze, walki z niską emisją, a także podniesienie ogólnej świadomości ekologicznej i troski o środowisko naturalne.

Głównym przekazem projektu jest ukazanie piękna polskiego środowiska i jego naturalnej symbiozy z ludźmi i cywilizacją oraz uświadomienie zagrożeń związanych z niewłaściwym dbaniem o tą symbiozę poprzez np.: spalanie surowców wtórnych i odpadów w przydomowych paleniskach, który skutkuje emisją CO2 i eskalacją toksycznych zanieczyszczeń jak SO2 i tlenków azotu a także pyłów zawieszonych PM10 i PM2.5.

Kampania Stop Smog ma ogromne znaczenie, gdyż świadomość ekologiczna Polaków jest często na niskim poziomie. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy ze szkodliwości dla ludzi i środowiska spalania w domowych kotłach węgla kiepskiej jakości albo odpadów, takich jak plastikowe butelki i opakowania, zużyte obuwie, a zdarza się też, że ludzie palą w piecach starymi oponami. Takie wyroby zawierają w sobie wiele szkodliwych substancji, które podczas spalania wydzielają się do środowiska. Zdecydowana większość Polaków robi to nieświadomie, patrząc tylko na to, że odpady mają często dużą wartość energetyczną, a nie mają wiedzy, jakie to niesie negatywne skutki.

Kampania ma uzmysłowić ludziom, jakie konsekwencje dla ich zdrowia i innych osób mają takie zachowania. Smog oznacza bowiem pogorszenie warunków życia, zwłaszcza w miastach, ale nie tylko. Niska emisja przyczynia się też do tego, że szkodliwe pyły i gazy dostają się do wody i gleby, a potem przez warzywa, owoce i zboża trafiają do produktów spożywczych i organizmu człowieka.

Oczywiście, część nieodpowiedzialnych zachowań ludzi jest ich celowym działaniem. Tych przekonać będzie trudniej do podejmowania kroków służących ochronie powietrza, ale z pewnością wiele osób uda się przekonać do zmiany zachowań. Przykłady innych społecznych kampanii w zakresie ochrony środowiska, które przyniosły dobre rezultaty, pokazują, że i akcja Stop Smog ma bardzo duże szanse powodzenia.

„Mamy problem z zanieczyszczonym powietrzem, ale na pewno jakość powietrza w ostatnich latach znacznie się poprawiła. Zwłaszcza dzięki inwestycjom proekologicznym w przemyśle. Przykładem może być Warszawa, gdzie z dużych ciepłowni i elektrociepłowni zarządzanych przez PGNiG Termika pochodzi tylko 3 proc. wszystkich zanieczyszczeń powietrza. W Polsce największym problemem jest niska emisja, pochodząca z domowych kotłów grzewczych i ze środków transportu. ” – mówi Dyrektor Krystian Szczepański, Instytut Ochrony Środowiska ? Państwowy Instytut Badawczy.

Projekt realizowany przez:

Instytut Ochrony Środowiska ? Państwowy Instytut Badawczy . IOŚ-PIB jest jednostką naukową nadzorowaną przez Ministra Środowiska, prowadzącą badania i prace badawczo-rozwojowe na rzecz rozwoju gospodarki narodowej, dotyczące ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptacji do jego skutków oraz racjonalnego korzystania ze środowiska i jego zasobów.

www.ios.gov.pl

Green Business Norway jest organizacją skandynawską, która inicjuje i prowadzi międzynarodowe przedsięwzięcie na rzecz odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, zrównoważonego gospodarowania odpadami, recyklingu, zaawansowanej gospodarki wodnej i ścieków oraz monitorowania środowiska.

www.greenbusiness.no

Artykuł ukazał się w biuletynie EKOedukacja wydanym przez Dział Edukacji Ekologicznej z firmy Abrys.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię