Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu organizuje konkurs pt. ?Uczniów patenty na zużyte sprzęty? skierowany do szkół podstawowych i gimnazjalnyc.

Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych.

Zadanie Młodszych Ekoinspektorów polegać będzie na plastycznym przedstawieniu problemu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Starszych Ekoinspektorów organizatorzy zapraszają do stworzenia prezentacji multimedialnej dotyczącej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Celem konkursu jest propagowanie praktycznej wiedzy na temat zasad postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, a także tworzenie nowych wzorców, kształtowanie postaw, wartości i przekonań uwzględniających troskę o jakość środowiska. Zwycięzcy uhonorowani zostaną nagrodami rzeczowymi dla szkół.

Źródło: ZZO

Konkurs ?Uczniów patenty na zużyte sprzęty? przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię