Ośrodek Edukacji Przyrodniczej Białowieskiego Parku Narodowego jest organizatorem Szkolnego Programu Ekozespołów. Mogą w nim wziąć udział nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych. Obecnie trwa VII edycja tego programu.

Szkolny Program Ekozespołów jest realizowany w regionie Białowieskiego Parku Narodowego od kilku lat. W wielu szkołach jest już doskonale znany, gdyż uczniowie i nauczyciele prowadzili go, realizując szereg przedsięwzięć związanych z ochroną zasobów naturalnych, zdrowym odżywianiem czy dbałością o najbliższą okolicę.

Ekozespoły w tym roku są realizowane w formie szkolnych kampanii na rzecz zmniejszenia śladu ekologicznego. Kalkulator śladu ekologicznego jest nowatorską metodą pomiaru wpływu indywidualnego stylu życia na zasoby środowiska naturalnego.

Trwa też konkurs pt. „Ekozespoły zmniejszają swój ślad ekologiczny” realizowany we współpracy z regionalnymi Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli, parkami narodowymi i innymi organizacjami. Konkurs adresowany jest do wszystkich poziomów kształcenia.
 
Ekozespoły przywędrowały do Polski ze Skandynawii dzięki Fundacji GAP – Polska (Plan Globalnego Działania na rzecz Ziemi), która koordynuje program na szczeblu ogólnopolskim poprzez współpracę z ośrodkami lokalnymi, do których należy również Białowieski Park Narodowy.

Źródło: www.bpn.com.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię