Projekt ?W słowach kilku o wydrze, bobrze i wilku? miał zdemitologizować takie kontrowersyjne gatunki jak bóbr, wilk i wydra, które – poza wąskim gronem przyrodników – postrzegane są w masowej świadomości często jako szkodniki zagrażające hodowlom i ich produktom…

Projekt ma na celu wzbogacenie wiedzy przyrodniczej dzieci, młodzieży i dorosłych, ale także aktywizację różnych środowisk i wielopoziomową integrację na rzecz przyszłościowych planów konkretnych działań ochrony czynnej wydry, bobra i wilka – wypowiada się koordynator projektu.

Połączono w nim wiedzę specjalistyczną na temat biologii w/w gatunków z ciekawymi metodami i technikami nauczania, co z pewnością wpłynie na rozbudowanie zainteresowania tą tematyką zarówno dzieci, jak i dorosłych. Wiedza o tych gatunkach i o metodach ich ochrony przekazywana była na warsztatach edukacyjnych na terenie całej Polski.

W II kwartale 2011 r. Fundacja przeprowadziła szereg działań edukacyjnych m.in. 150 warsztatów dla dzieci z przedszkoli (ok. 3140 uczestników), 109 warsztatów dla uczniów szkół podstawowych (ok. 2258 uczestników), 20 warsztatów dla nauczycieli (ok. 420 uczestników), 9 szkoleń dla społeczności lokalnej, przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, pracowników edukacyjnych, przedstawicieli jednostek administracji państwowej (leśnicy, pracownicy parków narodowych, krajobrazowych, rybacy – ok. 161 osób). Warsztaty miały na celu dotarcie do szerokiego grona odbiorców i spopularyzowanie informacji o wydrze, bobrze i wilku .

Warsztaty spotykały się zawsze z pozytywnym odbiorem i wysokim zainteresowaniem osób w nich uczestniczących. Niezależnie od przekazywanych treści słuchacze często dzielili się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami odnośnie tych gatunków co wyraźnie wzbogacało takie spotkania, ukazując, że przyroda jeszcze wiele razy może nas zaskoczyć – mówi trener prowadzący warsztaty dla dorosłych.

W trakcie szkoleń zostały przeprowadzone ankiety z których wynika bardzo dobra ocena projektu. Projekt cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Codziennie zgłaszają się placówki z prośbą o przeprowadzenie warsztatów dla dzieci, młodzieży czy nauczycieli.

W ramach projektu przygotowano pakiet edukacyjny „W słowach kilku o wydrze, bobrze i wilku”, który jest ciekawym i przydatnym narzędziem do przeprowadzenia kreatywnych zajęć i lekcji. Pakiet został bezpłatnie przekazany nauczycielom na warsztatach, a także przesłany do szkół uczestniczących w konkursach, bibliotek, organizacji przyrodniczych, z terenu całej Polski. Pakiet zawiera m.in. prezentację multimedialną, scenariusze zajęć z arkuszami pracy ucznia na poziomie od przedszkolnego do gimnazjum, kolorowe plansze edukacyjne, gry, puzzle, karty itp. Pakiet przygotowany został jako gotowy materiał do prowadzenia zajęć lekcyjnych w różnych grupach wiekowych dzieci i młodzieży, ale także z możliwością wykorzystania do edukacji dorosłych.

Otrzymujemy wiele próśb o przesłanie materiałów edukacyjnych. Zgłaszają się do nas nie tylko nauczyciele szkół czy przedszkoli, ale także osoby, które z własnej inicjatywy chcą rozpocząć edukację najmłodszych o ochronie środowiska. Do odbiorców docieramy na kilka sposobów. Jednym z nich są informacje w prasie, radiu, współpracujemy z wieloma portalami internetowymi. Bardzo ważną funkcję w realizacji projektu pełnia nasi patroni medialni. Dzięki nim możemy na taka szeroką skalę informować społeczeństwo o postępach w realizacji projektu oraz o najświeższych projektach Fundacji – wypowiada się koordynator projektu.

W ramach projektu wydano również publikacje popularno-naukowe o wydrze, bobrze i wilku. Rolą tych publikacji oprócz przybliżenia biologii, ekologii i zachowania w/w gatunków jest przede wszystkim wyjaśnienie hodowcom i rolnikom w jaki sposób można chronić się przed stratami wyrządzanymi przez te zwierzęta i w jaki sposób, gdy już do takich strat dojdzie, dochodzić swoich praw i ubiegać się o odszkodowania. Dodatkowo w ramach projektu powstały filmy dokumentalne o każdym z trzech gatunków, których celem jest ukazanie problemu szerszemu gronu odbiorców.  W ramach projektu przewidziano również aktywizację dzieci, młodzieży poprzez zorganizowanie konkursu „Dzień z bobrem, wydrą i wilkiem”.

Konkurs zakończył się 30 kwietnia 2011 r. i cieszył się dużym zainteresowaniem.

W odpowiedzi na nasz apel napłynęło 80 ciekawych i barwnych prac toteż jury w składzie koordynator projektu wraz z członkami zarządu Fundacji oraz przyrodnikiem stanęli przed trudnym wyborem najlepszych prac. Komisja brała jako kryteria: zaangażowanie dzieci, zgodność z tematyką, pomysłowość, estetykę pracy. Ostatecznie wybrano 15 prac. Dodatkowo wyróżniono 4 placówki – mówią pracownicy FWIE.

Na stronie projektu www.fwie.eco.pl można znaleźć szczegółowe informacje na temat aktualnie realizowanych przez Fundację projektów

 

Wydra (Lutra lutra) jest jednym z największych krajowych przedstawicieli rodziny łasicowatych. Rozmiarami ustępuje jedynie borsukowi. / Fot. A. Tabor

Bóbr europejski (Castor fiber) jest największym gryzoniem Eurazji. / Fot. A. Tabor

Wilk Canis lupus występował kiedyś niemal na całym terytorium półkuli północnej, ale wskutek tępień i zmian w środowisku naturalnym związanych z urbanizacją jego zasięg ogranicza się teraz do zwartych kompleksów leśnych. / Fot. A. Tabor

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię