W dzielnicy Ursynów w październiku 2009 rozpoczną się działania w ramach nowego programu edukacji ekologicznej. Projekt nosi tytuł: Program Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju ?Ogród – ostoja zwierząt?, jego sponsorem jest firma Boeing Company, koordynatorem zaś Fundacja Nasza Ziemia.

Głównymi odbiorcami Programu będą uczniowie ursynowskich szkół. W ramach projektu zostaną zorganizowane szkolenia dla nauczycieli przyrody, biologii i geografii, dotyczące zagadnień związanych z ochroną środowiska, ochroną przyrody i zrównoważonym rozwojem. Nauczyciele zostaną również przeszkoleni do prowadzenia warsztatów edukacyjnych o tej tematyce dla swoich uczniów.

Przykładowe tematy takich warsztatów to: oszczędzanie energii, oszczędzanie wody, selektywna zbiórka odpadów, fauna polski, ochrona przyrody, rozwój zrównoważony, globalne ocieplenie klimatu. Wszyscy nauczyciele uczestniczący w Programie zostaną wyposażeni w pakiet materiałów edukacyjnych.

Jednym z ważniejszych działań w ramach projektu będzie utworzenie przy SP nr 81 ogrodu, który stanie się nowym siedliskiem dla dzikich zwierząt, jednocześnie pełniąc funkcję dydaktyczną. Ogród zostanie zaprojektowany w taki sposób aby stanowił dogodne miejsce bytowania, żerowania oraz odbywania lęgów przez rodzime gatunki ptaków. Cel ten zostanie osiągnięty m.in. poprzez posadzenie rodzimych gatunków leśnych drzew i krzewów owocowych.

W ogrodzie znajdą się również miejsca odizolowane od zewnętrznego otoczenia (gęste zakrzaczenia), stanowiące doskonałe miejsce kryjówek dla występujących w mieście ssaków (m.in. jeża europejskiego). Dodatkowym elementem będzie utworzenie ogródków kwietnych z polskimi gatunkami roślin, które będą stanowiły odpowiednie miejsce żerowania dla lokalnie występujących gatunków motyli oraz trzmieli. Poprzez zaplanowane zabiegi pragniemy zwiększyć różnorodność ptaków oraz owadów na terenie szkolnym, a tym samym doprowadzić do wzrostu bioróżnorodności na terenie osiedla.

Ogród będzie narzędziem Programu Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Nauczyciele otrzymają konspekty zajęć lekcyjnych do przeprowadzenia na terenie utworzonego ogrodu, specjalnie przygotowane na każdą porę roku. Ponadto na terenie ogrodu zostaną poprowadzone zajęcia pokazowe dla uczniów SP nr 81. Nauczyciele ze wszystkich szkół biorących udział w Programie będą mogli na terenie ogrodu prowadzić zajęcia na podstawie otrzymanych materiałów, lub korzystać z ogrodu dla własnych potrzeb- np. prowadząc w nim terenową lekcję z biologii czy przyrody. Dzięki odpowiedniemu wyposażeniu dydaktycznemu Ogrodu (lornetki, lupy, przewodniki i klucze do oznaczania gatunków) uczniowie będą mieli okazję prowadzenia własnych obserwacji ptaków i owadów.                               

 
Niektóre komponenty projektu będą jednak skierowane także do dorosłych mieszkańców Ursynowa. Będą to między innymi stoiska edukacyjne na imprezach plenerowych organizowanych w dzielnicy. Mieszkańcy będą mogli uzyskać na nich informacje, jak codzienne proekologiczne zachowania mogą przyczynić się do poprawu stanu otaczającego nas środowiska, obliczyć swoją emisję dwutlenku węgla, wziąć udział w konkursach przyrodniczych itp. Dodatkowo rozdawane będą broszury dotyczące sensu i słuszności zrównoważonego rozwoju naszej cywilizacji, a także informujące o tym w jaki sposób organizować przestrzeń wokół siebie, aby nie powodować jednocześnie utraty zasobów przyrodniczych.

Źródło: Fundacja Nasza Ziemia
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię