W dniach 26-27 września 2009 r. w Smardzewicach nad Zbiornikiem Sulejowskim odbędą się warsztaty z okazji dziesięciolecia Monitoringu Pospolitych Ptaków Lęgowych, organizowane przez OTOP.

W programie warsztatów będzie można usłyszeć m.in. referaty:

  • Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych –  dr Przemysław Chylarecki (Zakład Ornitologii MiIZ PAN  oraz OTOP)
  • Monitoring Ptaków Mokradeł – dr Grzegorz Neubauer (Zakład Ornitologii MiIZ PAN)
  • Państwowy monitoring ptaków szponiastych – metodyka oceny liczebności i  rozpowszechnienia na rozległych powierzchniach próbnych – Zdzisław Cenian (Komitet Ochrony Orłów)
  • Monitoring ptaków w ostojach ptasich IBA – Boris Barov, BirdLife International
  • Zasady typologii i waloryzacji siedlisk łąkowych –  prof. dr hab. Piotr Stypiński  (Zakład Łąkarstwa,   Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW)
  • Dlaczego giną ptaki krajobrazu rolniczego? – prof. dr hab. Piotr Tryjanowski (Zakład Ekologii Behawioralnej, Wydział Biologii UAM)
  • Sztuka rozpoznawania ptaków szponiastych – Jan Lontkowski (Komitet Ochrony Orłów)

Warsztaty będą świetną okazją do spotkania z organizatorami MPPL, koordynatorami regionalnymi oraz obserwatorami z całej Polski. W spotkaniu będzie też uczestniczyć grupa koordynatorów IBA z 40 krajów świata. Więcej informacji na temat warsztatów oraz karty uczestnictwa można znaleźć na tej stronie .

Termin: 26-27 września
Miejsce: Smardzewice, Ośrodek Molo ul. Klonowa 16

MPPL czyli Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych to długofalowy program, którego celem jest uzyskanie corocznych wskaźników liczebności populacji najbardziej rozpowszechnionych ptaków lęgowych w Polsce. Liczenia ptaków, wykonywane standardowymi metodami na stałych powierzchniach próbnych o wielkości 1 km2, dostarczają informacji o występowaniu i liczebności ok. 170 gatunków.

Ptaki są doskonałymi wskaźnikami stanu całego środowiska przyrodniczego. Stąd też indeksy wykorzystujące dane o liczebności pospolitych ptaków są obecnie używane do mierzenia zmian różnorodności biologicznej w krajach Unii Europejskiej. Dane uzyskane w ramach MPPL są wykorzystywane m.in. do tworzenia Farmland Bird Index, unijnego wskaźnika "stanu zdrowia" ekosystemów użytkowanych rolniczo. Program prowadzony jest od 2000 roku.

Źródło: OTOP

Ptaki są doskonałymi wskaźnikami stanu całego środowiska przyrodniczego. / Fot. www.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię